GRUPA AMICA

Podsumowuje pierwsze półrocze 2023 r.

Podsumowuje

Największy polski producent AGD w naturalny sposób odczuwa osłabienie koniunktury rynkowej w Europie i negatywne uwarunkowania makroekonomiczne, ale dzięki elastyczności i inicjatywom dostosowawczym, podejmowanym już od drugiej połowy zeszłego roku, wyraźnie zwiększył zyskowność na poziomie operacyjnym.

Grupa Amica w pierwszej połowie 2023 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o blisko 13 proc. rdr, do 1,4 mld zł, do czego w największym stopniu przyczyniły się zniżki sprzedaży w Polsce (-17 proc. rdr) i w Europie Zachodniej (-13 proc. rdr) – oba regiony operacyjne odpowiadały za 72 proc. skonsolidowanych przychodów. Mimo to marża EBITDA powiększyła się o 3 p.p., dzięki czemu wynik EBITDA wzrósł o 155 proc. rdr, do ponad 64 mln zł. Grupa Amica wypracowała również 37,5 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 47 mln zł rdr (wzrost marży o 3,2 p.p.). – Reagujemy elastycznie wobec sytuacji popytowej, która zgodnie z naszymi oczekiwaniami pozostaje na wszystkich rynkach największym wyzwaniem obecnego roku. Dostosowaliśmy moce produkcyjne i programy inwestycyjne, wdrożyliśmy programy oszczędnościowe i nie planujemy obecnie kolejnych inicjatyw optymalizacyjnych. Historia grupy Amica jest długa i przeszliśmy w niej przez wiele cykli rynkowych. Długoterminowo mamy ambitne plany, pracujemy nad nową długoterminową strategią – wskazuje Michał Rakowski, wiceprezes zarządu grupy Amica ds. finansowych i HR.

Grupa Amica prezentuje stabilną sytuację finansową, a jej bilans na koniec czerwca br. wykazał prawie 149 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co oznacza wzrost o 68 proc. (60 mln zł) wobec sytuacji sprzed roku.

Jakość i aktywność grupy Amica w obszarze ESG została doceniona w minionym półroczu m.in. przez inwestorów, których głosami Amica została uhonorowana tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego ESG” Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Pod koniec 2022 r. grupa Amica zaprezentowała strategię zrównoważonego rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 r. Główną ambicją grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 r. firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W obszarze społecznym grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację gender pay gap do 2030 r. W filarze zarządczym firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prezentacja dokumentu odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej.

2023-10-05
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket