Wolnostojące pralkowirówki i wirówki

Wolnostojące

Pralkowirówki i wirówki to jedne z najstarszych, ale w wielu wypadkach niezastąpionych, urządzeń pralniczych. Sprzęty te są wykorzystywane głównie tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji i stałego podłączenia wody, ale nie tylko. (Fot. Mesko)

Pralkowirówki i wirówki wolnostojące to wciąż popularne sprzęty pralnicze, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane tam, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej, zajmują niewiele miejsca, są praktyczne i oszczędne, a do sprawnego działania wystarczy im jedynie podłączenie do energii elektrycznej. Zostały wyparte przez automatyczne pralki do prania, niemniej są miejsca i sytuacje, w których urządzenia te są niezastąpione.

Konstrukcja i zasada działania urządzeń

Pralkowirówki są połączeniem pralki wirnikowej i wirówki. Urządzenie zwykle zbudowane jest z dwóch oddzielnych komór zamkniętych w jednej konstrukcji. Jedna z komór służy do prania, a druga do wirowania upranej odzieży. Kompaktowe, turystyczne modele wyposażone są w większości w jedną komorę, która ma dwa zastosowania – pralki i wirówki. Jest jeszcze trzecia grupa urządzeń, która sprawdza się znakomicie przy braku kanalizacji, np. na działce, kempingu itp. Są to samodzielne pralki wirnikowe. Do tych właśnie sprzętów jako oddzielne urządzenia wykorzystywane są wirówki. Wirówki, jak wskazuje nazwa, służą wyłącznie do odwirowywania wody z upranych wcześniej w pralce lub ręcznie tkanin. Wirówka, podobnie zresztą jak pralkowirówka, to sprzęt ładowany od góry. Kanał odprowadzający wodę po zakończonym cyklu wirowania znajduje się na dole urządzenia.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-3

ADLER AD 8051; RAVANSON XPB-700

Rodzaje i klasyfikacja sprzętu

Wśród wolnostojących urządzeń pralniczych wykorzystywanych wszędzie tam, gdzie ma dostępu do stałego przyłącza wody, zaliczamy pralki wirnikowe, pralkowirówki i wirówki. Pralki wirnikowe są najstarszą elektryczną konstrukcją pralniczą. Nie oznacza to, że zostały zupełnie wyparte przez pralki automatyczne, bowiem w wielu wypadkach jest to niezastąpiona konstrukcja. Sprzęt ten znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji i stałego podłączenia wody. Zaletą pralek wirnikowych jest to, że to użytkownik decyduje i długości prania i temperaturze wody, zatem z powodzeniem takie pranie zastępuje pranie ręczne. Co więcej, ubrania mogą być prane jedne po drugich, a to oznacza oszczędność wody i detergentów. Ładowność tych urządzeń, w zależności od wielkości sprzętu, wynosi od 3 do 5 kg. Warto dodać, że pralki wirnikowe piorą, ale nie odwirowują wody, dlatego popularnym sprzętem stojącym obok tych urządzeń jest samodzielna wirówka. Połączeniem pralki i wirówki w jedno urządzenie jest tak zwana pralkowirówka.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-5

Czas i tryb pracy pralkowirówek i wirówek ustawiany jest poprzez intuicyjny panel sterowania, który może stanowić przyciski bezpośredniego wyboru lub ergonomiczne pokrętła. (Fot. Adler)

Wolnostojące wirówki i pralkowirówki

Pralkowirówki są połączeniem dwóch oddzielnych urządzeń – pralki i wirówki. Konstrukcyjnie dwie oddzielne komory zamknięte są w jednej bryle, która ma wspólny panel sterowania oraz odprowadzenie wody. Innym rodzajem pralkowirówek są sprzęty wyposażone tylko w jedną komorę, która służy zarówno do prania, jak i do wirowania. Sprzęty dwukomorowe mają tę zaletę, że obie komory mogą być wykorzystywane jednocześnie. W pojedynczej komorze najpierw pierzemy, a dopiero po skończeniu prania i opróżnieniu pralkowirówki z wody możemy rozpocząć proces odwirowywania wody z upranych tkanin. Pralkowirówki do prawidłowego działania potrzebują jedynie podłączenia do energii elektrycznej i ustawienia na równym podłożu. Idealnie sprawdzą się jako turystyczny sprzęt pralniczy, np. na biwaku czy kampingu, a także na działce podczas dłuższego urlopu.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-7

MESKO MS 8053; RAVANSON XPB-2800B

Wirówka jako praktyczny dodatek

Pralkowirówki wyróżnia parametr pojemności, który jest oddzielnie podawany dla prania i dla wirowania. Zwykle pojemność prania jest większa od pojemności wirowania. Stosunek ten, w zależności od modelu i producenta, wynosi od 4 – 7 kg do 3 – 5 kg. Dopełnieniem tak pralki wirnikowej, jak i pralkowirówki, a nawet pralki automatycznej jest tak zwana wolnostojąca wirówka. Te urządzenia świetnie sprawdzają się podczas prania ręcznego, ale również gdy po pralce automatycznej chcemy dodatkowo odwirować np. koc lub ręczniki. Wirówki, mimo że nie są zbyt skomplikowanymi konstrukcyjnie urządzeniami, mogą osiągać bardzo duże prędkości wirowania, spotykane w najnowocześniejszych sprzętach automatycznych. Maksymalna prędkość wirowania, w zależności od modelu, wynosi od 1000 do 14000 obr./min.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-9

Fot. Ravanson

Rozmaite pojemności urządzeń

Ze względu na niewielkie rozmiary pralkowirówki mają najczęściej mniejszą pojemność od standardowych pralek automatycznych, tak ładowanych od frontu, jak i od góry. Niemniej pojemność w tych urządzeniach nie jest tak ważna, jak w przypadku automatycznych sprzętów. To z uwagi na fakt, że pralkowirówki i wirówki są urządzeniami wykorzystywanymi w określonych sytuacjach i miejscach. Ważniejsza od pojemności prania jest wielkość całej konstrukcji oraz jej masa. Warto pamiętać, że nierzadko są to urządzenia wykorzystywane w plenerze, a więc warto, żeby ich transportowanie było jak najmniej uciążliwe. Obok tego ważnym aspektem jest oszczędność wody i detergentów podczas prania. Tu nie obliczamy prania na jeden cykl, ponieważ w tej samej wodzie, jeśli nie jest zbyt mocno zabrudzona, możemy uprać kilka partii ubrań, zaczynając od jasnych, przez kolorowe, a na ciemnych kończąc. Na sam koniec możemy uprać np. mopy czy inne akcesoria służące do sprzątania podłóg lub innych powierzchni. W kwestii wirowania, bardzo ważne jest, żeby nie przekraczać górnego limitu, jaki rekomenduje producent. Zbyt wiele ubrań w komorze wirowania będzie skutkowało nieprawidłową pracą sprzętu. Może on się przemieszczać, a nawet być niebezpieczny dla użytkownika.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-11

LUSIA PB60-2000E; CAMRY CR 8054

Parametr wirowania ma znaczenie

W kwestii wirowania wolnostojące wirówki i pralkowirówki wyróżniają dwa parametry. Jednym jest pojemność wyrażana w kilogramach mokrych tkanin, które można odwirować w jednym cyklu, a drugim prędkość wirowania wyrażana w obrotach na minutę. Te urządzenia, pomimo prostej konstrukcji i nieskomplikowanej obsługi, dorównują prędkością wirowania najnowocześniejszym pralkom automatycznym dostępnym na rynku. Prędkość wirowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia i producenta. W pralkowirówkach może ona wynosić np. 1400 obr./min. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak pralka wirnikowa, również pralkowirówka działa w inny sposób niż znane dziś pralki automatyczne. Ubrania w komorze są obracane za pomocą działania wirników, a nie ruchów bębna, który w tym wypadku pozostaje nieruchomy. W wirówkach maksymalna liczba obrotów może wynosić nawet 2800 obr./min. Warto dodać, że w wypadku niezwykle popularnych obecnie pralek ładowanych od frontu parametr ten osiąga zwykle ok. 1000 do 1400 obr./min.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-13

Fot. Lusia

Dowolnie ustawiany cykl prania i wirowania

W pralkowirówkach i wirówkach to użytkownik określa, jak długo tkaniny mają być prane, a potem odwirowywane. Co prawda, na panelach sterowania, zwłaszcza pralkowirówek, znajduje się pokrętło, za pomocą którego ustawiamy czas prania, niemniej w każdym czasie możemy go skrócić lub wydłużyć, jeśli uznamy to za koniecznie. Inaczej niż w przypadku pralek automatycznych – taka kombinacja w trakcie cyklu nie spowoduje blokady czy też zawieszenia oprogramowania urządzenia. Sterowanie pralkowirówką odbywa się zwykle przy pomocy ergonomicznych pokręteł usytuowanych na panelu sterowania. Przy ich pomocy użytkownik może regulować czas prania i czas wirowania – zgodnie z przyjętą skalą. W przypadku urządzeń z osobnymi komorami prania i wirowania, sterowanie może odbywać się niezależnie, a także równolegle. W przypadku decyzji o zakończeniu prania przed upływem zaprogramowanego wcześniej czasu taka opcja może być dostępna np. po przekręceniu pokrętła programatora na „0” lub maksymalnie w lewą stronę.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-15

RAVANSON XPB-2800X; LUSIA A-652 INOX

Pralkowirówka w praktyce

Przed rozpoczęciem prania należy upewnić się, czy wąż spustowy jest umieszczony w pozycji, która uniemożliwia wypływ wody z urządzenia. Następnie należy umieścić tkaniny w bębnie, wlać do niego ciepłą wodę o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C, wsypać lub wlać odpowiednią porcję detergentu do prania i zatrzasnąć pokrywę pralkowirówki. Zużytą do prania wodę odprowadzamy z urządzenia dopiero po zakończeniu prania. Zrzut wody następuje grawitacyjnie, po opuszczeniu węża spustowego. Aby odwirować pranie, należy przełożyć je z komory prania do komory wirowania, a w modelach z pojedynczą komorą zamontować specjalny kosz na wirowane pranie, który znajduje się w zestawie z urządzeniem. Po zamknięciu pokrywy zabezpieczającej wystarczy ustawić czas wirowania za pomocą pokrętła. Podobnie jak w wypadku prania, również wirowanie może być zakończone przed czasem. Wystarczy przekręcić stosowne pokrętło do pozycji minimalnej.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-17

Fot. Camry

Rozwiązania i funkcje w sprzęcie

W pralkowirówkach i wirówkach, pomimo z pozoru prostej konstrukcji i niewymagającego studiowania instrukcji obsługi sterowania, nie brakuje praktycznych funkcji i rozwiązań technicznych, które ułatwiają użytkowanie. Popularnym rozwiązaniem w tego typu sprzęcie, podobnie jak w zaawansowanych technicznie pralkach czy pralkosuszarkach automatycznych, jest blokada bezpieczeństwa. Jest to tak zwana blokada zemkniętych drzwiczek. Dzięki niej po rozpoczęciu cyklu prania czy wirowania drzwiczki nie otworzą się samoczynnie czy też przypadkowo. To również funkcjonalne udogodnienie, gdy domownikami są małe dzieci. Urządzenia te dodatkowo mogą mieć opcję szybkiego zatrzymania pracy. Wówczas to użytkownik może zdecydować o tym, kiedy zakończy się np. cykl wirowania, nie czekając do momentu, w którym urządzenie automatycznie skończy pracę. W wirówkach z tym rozwiązaniem wystarczające może okazać się otwarcie pokrywy, a po kilku sekundach urządzenie zakończy cykl wirowania. W samodzielnych wirówkach bardzo często dostępna jest funkcja automatycznego wyważenia załadunku, która zwiększa stabilność pracy sprzętu i bezpieczeństwo codziennego użytkowania.

Wolnostojace-pralkowirowki-i-wirowki-19

Pralkowirówka wolnostojąca jest praktycznym sprzętem typu dwa w jednym, który w jednej konstrukcji oferuje osobne komory prania i wirowania.

Ważne czyszczenie i pielęgnacja

Pralkowirówki, wirówki i pozostały sprzęt pralniczy, również ten zaawansowany technicznie, do sprawnego działania wymaga od użytkownika określonej pielęgnacji i konserwacji. Modele wolnostojące, które nie wykorzystują stałego podłączenia wody. wcale nie są mniej wymagające od sprzętu automatycznego. Korzystając z pralkowirówki czy wirówki, warto zadbać o jej odpowiednią konserwację. Można stosować przy tym różnego typu środki czystości. Przy twardej wodzie używanej do prania warto zastosować okresowo odkamieniacz, W zależności od wykorzystywanego urządzenia przydatne mogą być również specjalne środki do czyszczenia stali nierdzewnej, a także korzystanie ze specjalnych worków do prania i suszenia tkanin.

2023-09-13
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket