LG

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 – 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Firma LG Electronics opublikowała raport zrównoważonego rozwoju 2022 – 2023. Przedstawia w nim klientom oraz interesariuszom z całego świata osiągnięcia i strategię w każdym obszarze sześciu zadań strategicznych, które zostały starannie opracowane w celu realizacji wizji ESG pod hasłem „Better Life for All”.

Firma skupia się na dwóch głównych obszarach: „3C” dla planety, czyli neutralność CO2, gospodarka cyrkularna i czysta technologia, oraz „3D” dla ludzi, czyli design dostosowany do wszystkich, dobre miejsce pracy oraz dywersyfikacja i integracja. W tym roku zakłady LG odnotowały łączną globalną emisję bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych na poziomie 92,7 mln t. Oznacza to redukcję o 22 mln t w porównaniu z rokiem poprzednim – zgodnie ze zobowiązaniem do osiągnięcia zerowej (bezpośredniej i pośredniej) emisji netto do 2030 r. Firma odnotowała również współczynnik konwersji energii odnawialnej na poziomie 8,2 proc. LG zobowiązała się bowiem do korzystania w swoich zakładach na całym świecie wyłącznie z energii odnawialnej do 2050 r. i z powodzeniem dołączyła do RE100 (Renewable Energy 100) – inicjatywy promującej przechodzenie firm na korzystanie w pełni ze źródeł energii odnawialnej. Firma przyspiesza również redukcję emisji dwutlenku węgla na etapie użytkowania produktu, wdrażając wysoce wydajne technologie przyjazne dla środowiska. Około 80 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla firmy LG pochodzi z etapu użytkowania produktu i obejmuje emisje pośrednie poza zakładami firmy.

LG przywiązuje również dużą wagę do dostępności, integrując w swoich głównych produktach funkcje rozpoznawania głosu i wskazówek głosowych oraz dostarczając naklejki w alfabecie Braille’a, które można umieścić na każdym urządzeniu AGD firmy. Firma zamierza również rozszerzyć koncepcję uniwersalnego wzornictwa na wszystkie swoje produkty – będą odtąd projektowane w sposób umożliwiający ich łatwe użytkowanie przez wszystkich. W ubiegłym roku firma przeprowadziła wśród swoich głównych dostawców ankietę na temat zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, a następnie zweryfikowała te dane za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego. Od tego roku firma LG zwiększa świadomość wśród kadry kierowniczej i pracowników swoich partnerów przez program edukacyjny dotyczący neutralności węglowej. W pierwszej połowie tego roku w programie wzięło udział 152 dostawców.

Od 2006 r. firma co roku publikuje raport zrównoważonego rozwoju. Począwszy od zeszłego roku, oprócz publikacji LG ESG Fact Book, która przedstawia cele, działania oraz wyniki firmy w zakresie zarządzania ESG, firma publikuje także „ESG Story Book”, która w przystępnej formie pomaga klientom i interesariuszom zrozumieć działania LG w zakresie ESG.

2023-09-07
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket