ASEKOL

Walne zgromadzenie członków Eucobat

Walne zgromadzenie

Komisja Europejska wkrótce przyjmie i opublikuje nowe rozporządzenie w sprawie baterii i akumulatorów, które całkowicie zmieni sytuację dla wszystkich uczestników rynku bateryjnego – przede wszystkim dla wprowadzających, ale również dla zbierających, przetwarzających, jak i dla zwykłych konsumentów. W Brukseli odbyło się walne zgromadzenie członków Eucobat, którego jedynym członkiem z Polski jest ASEKOL PL.

Eucobat jest europejskim stowarzyszeniem krajowych systemów zbiórki baterii. Zapewnia, że wszystkie zużyte baterie są zbierane i poddawane recyklingowi w sposób ekologiczny i przyczynia się w ten sposób do ochrony środowiska. Członkowie Eucobat, jako organizacje non-profit, dążą do lepszego środowiska, zbierając coraz więcej zużytych baterii i poddając je coraz lepszemu recyklingowi. Członkowie Eucobat na terenie swoich państw zapewniają zorganizowanie zbiórki i recyklingu zużytych baterii tak łatwo i efektywnie, jak to tylko możliwe. Co więcej, zachęcają do zrównoważonego użytkowania, zbierania i recyklingu baterii poprzez odpowiednią i jasną komunikację i edukację. ASEKOL PL jest jedyną organizacją z Polski, która została przyjęta w poczet tego stowarzyszenia. Międzynarodowe stowarzyszenie Eucobat zajmuje się sprawami, które leżą w interesie naukowym, gospodarczym i instytucjonalnym krajowych organizacji do spraw zgodności. Reprezentuje również interesy krajowych organizacji do spraw zgodności akumulatorów w Europie, aby zharmonizować procedury, w szczególności w odniesieniu do uczestniczących przedsiębiorstw i działań krajowych organizacji do spraw zgodności, które przyjmują finansową lub organizacyjną odpowiedzialność producentów za gospodarowanie zużytymi bateriami i akumulatorami.

Stowarzyszenie działa poprzez zbieranie, zestawianie, wymianę oraz porównanie informacji od poszczególnych członków, w celu promowania efektywnego działania programów zbiórki, recyklingu i przetwarzania odpadów.

Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia w Brukseli poświęcone było wejściu w życiu nowej dyrektywy unijnej oraz sprawom organizacyjnym i rozwojowym. Tego dnia również swoje prezentacje przedstawiły Cypr oraz Grecja, które ubiegały się o członkostwo w stowarzyszeniu Eucobat. Drugi dzień był poświęcony warsztatom w zakresie nowego rozporządzenia bateryjnego.

2023-08-02
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket