SHARP

5 lat gwarancji na oczyszczacze powietrza

5 lat gwarancji

Oczyszczacze powietrza to urządzenia przydatne przez cały rok. Korzystając z promocji marki Sharp, możemy zyskać dodatkowe 3 lata gwarancji na zakupione urządzenie.

Aby wziąć udział w akcji, należy w jednym z partnerskich punktów sprzedaży zakupić wybrany model oczyszczacza – UA-KIL60E-W, UA-KIL80E-W, UA-KIN40E-H, UA-KIN40E- W, UA-KIN50E-W lub UA-KCP100E-W. Akcja obejmuje urządzenia nabyte w okresie od 1 stycznia 2023 r. od godz. 0.01 do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów. Produkt należy zarejestrować w ciągu 10 dni od daty nabycia, korzystając z formularza na stronie internetowej www.sharpconsumer.pl. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. informacje o punkcie sprzedaży, zdjęcie tabliczki z numerem seryjnym i numer seryjny oraz zdjęcie dowodu zakupu.

Nagrodą w promocji jest przyznanie uczestnikowi dodatkowej trzyletniej gwarancji na zakupiony produkt promocyjny na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do niego. Łącznie ze standardową dwuletnią gwarancją okres gwarancji wyniesie 5 lat. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres kolejnych 3 lat od dnia następującego po upływie terminu obowiązywania standardowej dwuletniej gwarancji na produkt promocyjny, którego dotyczy certyfikat dodatkowej gwarancji. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania certyfikatu dodatkowej gwarancji w celu skorzystania z dodatkowej trzyletniej gwarancji. Regulamin promocji i lista punktów sprzedaży są dostępne na stronie www.sharpconsumer.pl.

 

5 lat gwarancji
2023-06-15
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket