ASEKOL , ENVIROPOL PL

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii [promocja]

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii

W najbliższym czasie spodziewane są duże zmiany na terenie krajów Unii Europejskiej w obszarze wprowadzania baterii i akumulatorów oraz ich zbiórki i recyklingu. Trwające od 2020 r. prace przyspieszyły i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylające dyrektywę 2006/66/WE i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020, ma zostać opublikowane jeszcze w tym roku.

Nowe rozporządzenie dotyczące kontroli całego cyklu użytkowania baterii, od produkcji do recyklingu, zostanie opracowane w najbliższych miesiącach i będzie obowiązywało we wszystkich krajach europejskich od 2024 r. Co więcej, rozporządzenie będzie obowiązywało nie tylko w produkcji czy recyklingu, ale również podczas sprzedaży samych ogniw lub ich kluczowych komponentów czy surowców.

Nowe kategorie baterii i akumulatorów

Rozporządzenie wprowadza między innymi nowe kategorie baterii i akumulatorów: przenośne, baterie z lekkich środków transportu (LMT), przemysłowe, baterie samochodowe (EV) oraz baterie rozruchowe (SMI). Bateria przenośna to szczelna bateria o masie do 5 kg, która nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych i nie jest baterią EV lub SMI. Bateria z lekkich środków transportu lub akumulator LMT oznaczają każdy akumulator, który jest szczelny i waży mniej niż 25 kg, przeznaczony do dostarczania energii elektrycznej do napędu pojazdów kołowych, który może być napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym lub przez połączenie siły silnika i siły ludzkiej. Są to na przykład baterie z rowerów elektrycznych, hulajnóg lub skuterów. Kolejny rodzaj to bateria przemysłowa, którą według rozporządzenia jest każda bateria zaprojektowana specjalnie do zastosowań przemysłowych lub każdy inny akumulator o masie większej niż 5 kg i niebędący akumulatorem LMT, EV lub SMI.

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii

Doprecyzowane pojęcia baterii samochodowych i rozruchowych

Rozporządzenie szczegółowo definiuje również nowe kategorie, tj. baterie z samochodów elektrycznych (EV) oraz baterie stosowane do rozruchu lub celów pomocniczych w pojazdach (SMI). W myśl przepisów akumulator pojazdu elektrycznego lub akumulator EV oznacza każdy akumulator specjalnie zaprojektowany do dostarczania energii elektrycznej do napędu pojazdów hybrydowych lub elektrycznych. Z kolei akumulator do celów rozruchowych i pomocniczych lub akumulator SLI oznacza każdy akumulator przeznaczony do dostarczania energii elektrycznej do rozrusznika, oświetlenia lub zapłonu, który może być również używany do celów pomocniczych lub rezerwowych w pojazdach, innych środkach transportu lub maszynach.

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii

Przepisy zakładają wprowadzenie paszportu baterii, który
pozwoli na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji
biznesowych podmiotom zajmującym się „drugim życiem”
baterii i ich recyklingiem.

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii

Nowe poziomy zbiórki dla wprowadzających

Nowe rozporządzenie wyznacza poziomy zbiórki dla wprowadzających baterie przenośne i baterie z lekkich środków transportu. Dla baterii przenośnych poziomy zbiórki będą wynosić: 45 proc. do 31 grudnia 2023, 63 proc. do 31 grudnia 2027 oraz 73 proc. do 31 grudnia 2030 r. Dla baterii LMT wyznaczono następujące poziomy zbiórki: 51 proc. do 31 grudnia 2028 i 61 proc. do 31 grudnia 2031 r. Dla baterii przemysłowych, EV i SMI nie zostały wyznaczone konkretne poziomy zbiórki, ale określono, że wprowadzający powinni zapewnić zbiórkę 100 proc. wytwarzanych baterii. Rozporządzenie określa również obowiązki gospodarcze w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz wymagania dla zielonych zamówień publicznych przy zakupie baterii lub produktów, w których są baterie.

Cyfrowy paszport baterii

Przepisy zakładają wprowadzenie paszportu baterii, który pozwoli na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych podmiotom zajmującym się „drugim życiem” baterii i ich recyklingiem. Planowany jest system elektroniczny, który umożliwi wymianę informacji o śladzie węglowym, składzie baterii, w tym o substancjach niebezpiecznych, jej intensywności użycia i zużycia. System ma również umożliwić śledzenie i namierzanie baterii. Od 2024 r. będzie obowiązywać konieczność oznaczania baterii przez widoczny kod QR, zawierający informacje takie jak skład, pojemność, wyniki w kluczowych wskaźnikach, trwałość i wszystko to, co decyduje o urządzeniu. Ta procedura w połączeniu ze śledzeniem pozwoli sprawować kontrolę nad krążącymi w przyszłości po Europie akumulatorami przy jednoczesnym spełnieniu celów Unii dotyczących klimatu i zasad przyszłej gospodarki cyrkularnej.

Cyfrowy paszport dla akumulatorów i baterii

 

Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający, członek zarządu ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL

Rok 2023 przejdzie na pewno do historii ze względu na nowe rozporządzenie bateryjne, które będzie stosowane wprost we wszystkich krajach UE. Nie będzie wymagało ono implementacji do krajowego prawodawstwa. Na nowo zdefiniuje ono obowiązki wprowadzających baterie, szczególnie w zakresie nowych typów baterii – samochodowych, z lekkich środków transportu czy też rozruchowych.

2023-07-31
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket