HISENSE

Wyróżniony srebrnym medalem „EcoVadis”

Wyróżniony srebrnym medalem

Firma Hisense Europe – producent sprzętu AGD pod markami Hisense i Gorenje – otrzymała srebrny medal „EcoVadis”. Potwierdza on zaangażowanie w zrównoważone praktyki biznesowe i jest dowodem ciągłych wysiłków firmy w celu zmniejszenia wpływu na planetę i promowania odpowiedzialności społecznej.

W Hisense Europe zrównoważone działanie jest jedną z podstawowych wartości. Firma wyznaczyła ambitne cele zrównoważonego rozwoju, skupione na pięciu kluczowych obszarach: środowisku, zrównoważonych produktach, zrównoważonym łańcuchu dostaw, ludziach i odpowiedzialności społecznej oraz nowych modelach biznesowych. Cele te obejmują zmniejszenie zużycia energii przez optymalizację energii odnawialnej, zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produktach, zmniejszenie ilości odpadów, promowanie zrównoważonego transportu oraz wzmocnienie zrównoważonego łańcucha dostaw.

Skupienie firmy na zrównoważonym rozwoju jest widoczne w jej wysiłkach zmierzających do recyklingu 96 proc. generowanych odpadów, stosowania w 100 proc. opakowań nadających się do recyklingu do 2024 r. oraz zmniejszenia emisji CO2 z transportu. Prestiżowy srebrny medal „EcoVadis” pokazuje, że Hisense Europe opracowało właściwą strategię, żeby zwiększyć zrównoważony rozwój swoich modeli biznesowych.

Proces oceny zrównoważonego rozwoju „EcoVadis” obejmuje nie tylko wyniki środowiskowe, ale także społeczne i etyczne firm. Hisense Europe z markami Hisense i Gorenje otrzymało „srebro” za zaangażowanie w promowanie etycznych praktyk biznesowych, takich jak tworzenie równych szans dla wszystkich i tworzenie kultury dzielenia się wiedzą.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszych wartości i będziemy nadal dążyć do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko oraz, jako jeden z kluczowych podmiotów gospodarczych w regionie, kraju i poza nim, do promowania odpowiedzialności społecznej. Ta certyfikacja to wielkie osiągnięcie i jesteśmy dumni, że możemy być częścią społeczności „EcoVadis” i zająć tak wysoką pozycję w rankingu ocenianych firm – powiedział Hanson Han, dyrektor generalny Hisense Europe.

Wyróżniony srebrnym medalem
2023-04-15
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket