KAERCHER

30 miesięcy gwarancji na 30 lat

30 miesięcy gwarancji

W tym roku firma Kärcher obchodzi 30-lecie funkcjonowania polskiego przedstawicielstwa. Z tej okazji wybrane produkty objęte są dodatkową 30-miesięczna gwarancją.

Aby z niej skorzystać, należy dokonać zakupu produktu objętego promocją w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. Urządzenia biorące udział w promocji to myjka ciśnieniowa K 5 Premium Smart Control Home, odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/6/22/T, mop elektryczny FC 7 oraz parownica SC 5 EasyFix. Należy zachować kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup produktu objętego promocją. Zakupione urządzenie rejestrujemy, wypełniając formularz na stronie internetowej firmy Kärcher w terminie do 1 miesiąca od dnia zakupu. Tylko zarejestrowane urządzenia mogą wziąć udział w promocji.

Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 30 (trzydziestu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej, dwuletniej gwarancji firmy Kärcher. Regulamin oraz szczegóły dotyczące promocji dostępne są na stronie internetowej firmy Kärcher. Przedłużenia gwarancji na produkt promocyjny można dokonać w ciągu 1 miesiąca, licząc od daty zakupu. Potwierdzenie przedłużenia gwarancji jest ważne tylko z dowodem zakupu. W razie reklamowania produktu promocyjnego z tytułu przedłużonej gwarancji potwierdzenie przedłużenia gwarancji i dokument (lub dowód) potwierdzający datę zakupu zostaną zweryfikowane przez serwis firmy Kärcher. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia, spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą, przeciążeniem urządzenia itp.

30 miesięcy gwarancji
2023-04-01
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket