ASEKOL

Kompleksowa oferta dla gmin

Kompleksowa oferta

W 2023 r. Asekol kontynuuje strategię kompleksowej obsługi gmin w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu organizacja może zaproponować bezpieczne i skuteczne rozwiązania, możliwe do wdrożenia bezkosztowo dla mieszkańców.

Oferta organizacji Asekol opiera się na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest usługa bezpłatnego odbioru sprzętu wielkogabarytowego od mieszkańców. We współpracujących gminach Asekol uruchamia infolinie, na których mieszkańcy mogą zamawiać odbiory zużytego sprzętu. Dodatkowo działa strona internetowa do zgłoszeń online: www.elektrosegregacja.pl.

Kolejnym z filarów jest rozwiązanie zbiórki sprzętu małogabarytowego w oparciu o czerwone kontenery. Są one umieszczane na ulicach miast, a dodatkowe e-boxy przeznaczone do zbiórki sprzętu są umieszczane w biurach i instytucjach. Aktualne lokalizacje czerwonych pojemników można sprawdzić na stronie www.czerwonekontenery.pl. Trzeci filar to włączenie do systemu zbiórki szkół, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych, a nawet ogródków działkowych. Aktywne włączenie młodzieży w zbiórkę przynosi pozytywny efekt edukacyjny, ale też wymierne rezultaty w postaci masy zbieranego sprzętu. W konkursie realizowanym przez Asekol wspólnie z zakładem przetwarzania Enviropol w roku 2022 zebranych zostało ponad 200 ton zużytego sprzętu. Suma nagród dla szkół wyniosła około 150 tys. zł.

Ostatni z filarów to akcje edukacyjne i promocja prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Organizacja wspólnie z gminą ustala strategię marketingową, żeby uzyskać największą skuteczność działań. W ramach współpracy gminy otrzymują m.in. materiały drukowane w postaci plakatów i ulotek. Informacje ukazują się również w prasie lokalnej, mediach internetowych czy w lokalnych środkach transportu. Środki przekazu dobierane są indywidualnie dla danej gminy. Raz lub dwa razy do roku organizowane są eventy ze zbiórką sprzętu i nagrodami dla uczestniczących w nich mieszkańców. Nagrodami mogą być kwiaty, sadzonki drzew, torby ekologiczne i wiele innych. Najlepsze akcje potrafią zagwarantować zbiórkę nawet na poziomie 6 – 10 ton w czasie jednego dnia.

Kompleksowa oferta
2023-03-12
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket