BSH

Ograniczenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości

Ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Największy europejski producent sprzętu AGD, BSH Hausgeräte GmbH, kontynuuje proces dekarbonizacji swojego łańcucha wartości przy użyciu materiałów wyprodukowanych w sposób przyjazny dla klimatu. W styczniu br. BSH podpisało porozumienie ze Salzgitter Flachstahl GmbH – spółką zależną Salzgitter AG – w sprawie pozyskiwania surowej stali z nowej linii produkcyjnej od 2025 r.

BSH już od 2021 r. zaopatruje się w niewielkie ilości zielonej stali od Salzgitter Flachstahl GmbH, co pozwoliło na zmniejszenie śladu węglowego o ponad 66 proc. Stal ta jest już wykorzystywana do produkcji wsporników montażowych do pralek w zakładzie BSH w Łodzi w Polsce.

O 95 proc. mniejszy ślad węglowy

Dostarczana do produkcji sprzętów gospodarstwa domowego marek Bosch i Siemens stal będzie produkowana za pomocą nowej linii produkcyjnej opartej na wodorze SALCOS (Salzgitter Low CO2 Steelmaking). Oznacza to, że do 2033 r. emisja dwutlenku węgla w produkcji będzie stopniowo zmniejszana o około 95 proc. Producent sprzętu gospodarstwa domowego wykonuje obecnie kolejny ważny krok w celu znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu wartości. BSH i Salzgitter Flachstahl GmbH podpisały porozumienie, które przewiduje dostawy dużej ilości zielonej stali na rynek europejski, poczynając od 2025 r. i zakłada comiesięczny wzrost.

Ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Od lewej: Lars Schubert (dyrektor operacyjny BSH), Eike Brungen (dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki Salzgitter).

Strategia dekarbonizacji obu firm

Cechą szczególną dostarczanej do BSH zielonej stali jest nowy proces produkcyjny stosowany przez Salzgitter AG. Wraz z partnerami biznesowymi i badawczymi firma Salzgitter AG położyła podwaliny pod produkcję stali o niemal zerowej zawartości węgla w ramach programu SALCOS. Kluczowe elementy to energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie do produkcji wodoru na drodze elektrolizy. Wytworzony zielony wodór zastąpi węgiel, który jest nadal używany w konwencjonalnym procesie wielkopiecowym. Jest to możliwe dzięki specjalnym instalacjom (DR), umożliwiającym bezpośrednią redukcję rudy żelaza do żelaza w stanie stałym przy użyciu wodoru jako czynnika redukującego. Dzięki tej technologii zamiast dwutlenku węgla emitowana jest para wodna. SALCOS realizuje zatem strategię bezpośredniego unikania emisji dwutlenku węgla, żeby uniknąć powstawania węgla już na etapie produkcji stali. Dlatego Salzgitter AG zamierza ogólnie zredukować emisję dwutlenku węgla o 95 proc.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Oprócz ograniczenia emisji dwutlenku węgla kolejnym pozytywnym efektem nowego procesu produkcyjnego jest wykorzystanie jeszcze większego procentu złomu stalowego. W związku z tym firma w coraz większym stopniu oferuje modele biznesowe o obiegu zamkniętym, w których sprzęt gospodarstwa domowego jest wynajmowany lub używany wspólnie. Urządzenia są odbierane po użyciu, regenerowane do ponownego użytkowania i pod koniec cyklu „życia” produktu poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to również zgodne ze strategią grupy Salzgitter AG w zakresie skoncentrowania się na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Lars Schubert, dyrektor operacyjny BSH

Rozwój i produkcja BSH we wszystkich jej lokalizacjach na całym świecie są już od 2020 r. neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Wyznaczyliśmy sobie kolejny cel zrównoważonego rozwoju na 2030 r.: zamierzamy zredukować naszą emisję dwutlenku węgla w zakresie pośrednim, wynikającą z zakupu surowców i części oraz z użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego o kolejne 15 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Dlatego z jednej strony zawsze oferujemy naszym konsumentom produkty, które są szczególnie energooszczędne. Z drugiej jednak strony dokładnie przyglądamy się, jak udoskonalić procesy, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli – na przykład produkcję materiałów, z których korzystamy w naszych urządzeniach. Recykling materiałów i urządzeń to dla BSH ważna kwestia przyszłości, która pozwoli uniknąć marnowania zasobów i generowania odpadów. Naszym celem jest przygotowanie się na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

2023-02-02
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket