ASEKOL

Kilkanaście publicznych kampanii i programów edukacyjnych! [promocja]

Kilkanaście publicznych kampanii i programów edukacyjnych!

ASEKOL PL w ramach publicznych kampanii edukacyjnych co roku podejmuje działania mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Akcje prowadzone przez ASEKOL PL w ramach publicznych kampanii edukacyjnych wspomagają osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz opakowań. Prowadzone działania adresowane są nie tylko do aktywnych ekologicznie osób, ale również do tych, którym zależy na szybkim i bezpiecznym pozbyciu się elektroodpadów.

Publiczna kampania edukacyjna (PKE) to ustawowy obowiązek wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz opakowania. Każda firma dokonująca importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia albo produkcji sprzętu, baterii, produktów w opakowaniach lub samych opakowań musi w każdym roku podjąć działania z zakresu publicznych kampanii edukacyjnych, mające na celu m.in. podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, baterii oraz odpadów opakowaniowych, uświadamianie roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku. Zespół ASEKOL PL działa bardzo aktywnie w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnych. Tylko w 2022 r. przeprowadził ich kilkanaście. Poniżej przedstawiamy ich krótkie podsumowanie.

Konkurs „Elektrośmieci oddajesz, nagrody dostajesz”

W październiku podsumowana została VIII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego realizowanego przez ASEKOL PL i ENVIROPOL PL w roku szkolnym 2021/2022. Elementem programu był konkurs „Elektrośmieci oddajesz, nagrody dostajesz”, w którym pula nagród wynosiła aż 200 000 zł. Placówki oświatowe we wszystkich województwach zbierały zużyty sprzęt i baterie, angażując w zbiórkę całą społeczność, młodych i starszych. W rezultacie konkursu do recyklingu trafiło ponad 200 ton elektrośmieci. Wszystkie placówki oświatowe, które oddały zużyty sprzęt, otrzymały zgodnie z zasadami konkursu środki na zakup pomocy szkolnych. Laureaci dostali dyplomy i czeki na realizację nagród za zwycięstwo na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim. Najaktywniejszą i najbardziej zaangażowaną placówką w zbiórkę okazało się Przedszkole w Szczekocinach, gdzie na sukces pracowały wszystkie dzieci, ich rodziny, cały personel przedszkola wraz z dyrekcją oraz burmistrzem.

Koordynator programu szkolnego – Beata Bartosiak odwiedziła mistrzów i w obecności burmistrza Jacka Lipy wręczyła pani dyrektor przedszkola oraz przedszkolnej koordynatorce zbiórki dyplomy za zajęcie I miejsca w rankingu ogólnopolskim oraz w rankingu wojewódzkim. Po oficjalnej części Beata Bartosiak przeprowadziła warsztaty o recyklingu zużytego sprzętu. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak przebiega proces recyklingu i jakie mogą być jego efekty. IX edycja konkursu trwa od 1 września bieżącego roku szkolnego i miały już miejsce pierwsze odbiory zużytego sprzętu. Do udziału w konkursie wciąż można przystąpić przez stronę organizatora: https://konkurs.enviropol.pl.

Kilkanaście publicznych kampanii

Ogólnopolski konkurs dla szkół pod hasłem „Elektrośmieci oddajesz, nagrody dostajesz” cieszy się dużą popularnością. W tym roku startuje już IX edycja. Laureatem VIII edycji zostało Przedszkole w Szczekocinach.

„Książka za worek śmieci”

To kolejna, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, ogólnopolska akcja społeczna. W tym roku akcja pod nazwą „Książka za worek śmieci” została zorganizowana i przeprowadzona 17 września, a do tego jednocześnie w aż 16 miastach wojewódzkich. W sprzątaniu swoich okolic udział wzięło ponad 1500 osób, a zebranych zostało kilkadziesiąt ton odpadów – od sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przez wszechobecne butelki plastikowe i szklane, puszki, aż po opony i zużyte artykuły higieniczne. Rozdanych zostało blisko 2000 książek. Do każdej książki załączona została zakładka z informacjami dotyczącymi ekologicznego pozbywania się elektrośmieci. Elektroodpady zbierało 6 miast wojewódzkich: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków i mimo że pogoda nie oszczędzała, mieszkańcy tych miast w trosce o środowisko odwiedzali stoisko ASEKOL PL i ENVIROPOL PL, przekazując do recyklingu zużyte urządzenia.

Kilkanaście publicznych kampanii

Podczas ogólnopolskiej akcji „Książka za worek śmieci” rozdanych zostało ponad 2000 książek.

Do każdej z nich załączona została zakładka z informacjami dotyczącymi ekologicznego pozbywania się elektrośmieci.

Letnia akcja „Recykling Rejs”

To wyprawy kajakowe Dominika Dobrowolskiego promujące recykling i zachęcające do dbania o czystość naszej planety. W połowie czerwca, tuż przed wakacjami, wystartował #WroBer, czyli spływ z Wrocławia do Berlina. 10-dniowa wyprawa z udziałem polskich i niemieckich kajakarek i kajakarzy była głównym wydarzeniem w ramach cyklu akcji w Polsce pt. #RecyklingRejs, której ASEKOL PL był w tym roku głównym partnerem. Spływ z Wrocławia do Berlina to nie tylko wydarzenie sportowe i turystyczne (trasa liczyła 400 km, odwiedzono 20 miejscowości w Polsce i Niemczech), ale przede wszystkim ekologiczne. Jego główną misją była ochrona rzek przed zanieczyszczeniami. Podczas wyprawy były organizowane spotkania z mieszkańcami, mediami oraz akcje zbiórki elektroodpadów, a także promocja selektywnej zbiórki i recyklingu. Akcja rozpoczęła się też wielką zbiórką elektroodpadów we Wrocławiu w Odra Centrum. W nagrodę za przekazane elektroodpady można było bezpłatnie wypożyczyć kajak i popływać po rzece.

Kilkanaście publicznych kampanii

Elektroodpady podczas akcji „Książka za worek śmieci” zbierane były w 6 miastach wojewódzkich: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. W akcję zaangażowało się wielu mieszkańców z różnych grup wiekowych.

Bezpłatny odbiór elektroodpadów od mieszkańców

Również w czerwcu wystartował projekt odbioru elektroodpadów dla mieszkańców Częstochowy. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Usług Komunalnych Częstochowa oraz firmą Stala Group. Każdy mieszkaniec może zgłosić odbiór telefonicznie (nr 536 322 005) lub mailowo (elektroodpady@ stalagroup.pl). Zużyty sprzęt odbierany jest bezpłatnie w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów realizowany jest również na terenie Warszawy i aglomeracji śląskiej. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez infolinię 888 092 093 oraz przez formularz zgłoszeniowy na https://www.elektrosgeregacja.pl.

Kilkanaście publicznych kampanii

Ekologiczny Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Sękowie

Fundacja „Zaraz Wracam” wraz z ASEKOL PL oraz Zakładem Przetwarzania Elektroodpadów Elektrorecykling SA zorganizowały Ekologiczny Dzień Dziecka w Sękowie. Podczas wydarzenia dzieci mogły nie tylko poskakać na dmuchanym zamku oraz bawić się wspólnie z animatorkami, ale także malować obrazy własnoręcznie stworzonymi ekofarbami, a co najważniejsze – poznać działalność zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy z uczestników otrzymał także plecaczek, a w nim nasionka r ozmaitych roślin, które można samodzielnie posiać w swoim ogródku. Dzieci wiedzą już, jak postępować z elektroodpadami i co dzieje się z nimi po oddaniu ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów!

Kilkanaście publicznych kampanii

Akcja społeczna pod nazwą „Operacja Czysta Rzeka” zaowocowała uprzątnięciem rozmaitych nieczystości zalegających na liniach brzegowych jeziora Dzierżno Małe, położonego w niewielkiej odległości od Gliwic.

„Operacja Czysta Rzeka”

„Czysta rzeka” to akcja, której celem jest aktywacja lokalnych społeczności, zaanagażowanych w ochronę środowiska. W tegorocznej edycji odbyło się prawie 500 akcji sprzątania w całej Polsce, a przy zaangażowaniu ponad 8200 uczestników udało się zebrać ok. 220 ton odpadów. Zespoły ASEKOL PL i ENVIROPOL PL włączyły się w akcję sprzątania rzek i linii brzegowej jeziora Dzierżno Małe. Oficjalny finał akcji odbył się w dniu 28 sierpnia w Janowie Podlaskim, w którym brali udział przedstawiciele firm wspierających i sponsorów. Jednym z elementów zakończenia było wydarzenie sportowe – Triathlon Krainy Bugu, w którym drużyna Asekol wystawiła swoja reprezentację.

Kilkanaście publicznych kampanii

Mirosław Baściuk – dyrektor zarządzający, członek zarządu ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL

Prowadzone kampanie edukacyjne są bardzo mocnym atutem naszej organizacji. Oprócz cyklicznych akcji zbiórkowych i edukacji w szkołach jesteśmy również partnerem wydarzeń ogólnopolskich. W tym roku po raz kolejny wspieraliśmy odbywającą się 17 września jednocześnie w 16 miastach wojewódzkich akcję „Książka za worek śmieci”. W sprzątaniu swoich okolic udział wzięło ponad 1500 osób i zebranych zostało kilkadziesiąt ton odpadów – od sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przez wszechobecne butelki plastikowe i szklane, puszki, aż po opony i zużyte artykuły higieniczne. Rozdanych zostało blisko 2000 książek. Bardzo nas cieszy udział rodzin z dziećmi oraz młodzieży, ponieważ daje to perspektywę zmian przyzwyczajeń, redukcji odpadów oraz zmiany postępowania z nimi w kolejnych pokoleniach.

2022-12-05
promocja
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket