GRUPA POLSAT PLUS

Strategia rozwoju 2023+

Strategia rozwoju

Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, rozbudowuje swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii. W ramach strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty – telekomunikacja pod marką Plus, treści pod marką Polsat oraz nowy segment – Czysta Energia.

Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju: telekomunikacji z kluczowym projektem budowy najlepszej i najszybszej sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnych treści „gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz”. Nowy segment Czystej Energii idealnie wpisuje się więc w strategię grupy. Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór. Polska ogłosiła ambitną strategię w zakresie wdrażania zastosowań wodoru, m.in. 2 GW elektrolizerów, 800-1000 autobusów i min. 32 stacje tankowania. Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji. To także nowe, zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy.

Grupa planuje nabyć 67 proc. udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia za kwotę ok. 0,8 mld zł. Następnie do 2026 r. zamierza zainwestować ok. 5 mld zł w celu osiągnięcia łącznie 1000 MW mocy wytwórczych czystej energii, a 0,5 mld zł w technologie wodorowe. Nabycie udziałów w Porcie Praskim to kwota ok. 0,9 mld zł. Jest to inwestycja na 38 ha w ścisłym centrum Warszawy z dostępem do Wisły. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna.

2022-01-24
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket