CYFROWA POLSKA

Rada Ekspertów wesprze związek

Rada Ekspertów

Związek Cyfrowa Polska powołał Radę Ekspertów – wewnętrzne ciało doradcze organizacji reprezentującej polską branżę cyfrową i nowych technologii. Na członków Rady powołani zostali Aleksandra Witowska oraz dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz.

Zadaniem Rady Ekspertów jest merytoryczne wspieranie wszelkich działalności podejmowanych przez związek Cyfrowa Polska. Eksperci powołani do wewnętrznej komórki organizacji pomogą jej m.in. w przygotowaniu opinii, stanowisk oraz raportów branżowych. – Jako organizacja reprezentująca rosnący na znaczeniu sektor gospodarki cyfrowej i nowych technologii w Polsce czujemy się odpowiedzialni za to, aby decyzje i rekomendacje, jakie podejmujemy w zakresie rozwoju branży, były dokładnie przemyślane i poprzedzone wieloma analizami oraz dyskusjami. Stąd chcemy wokół naszej organizacji tworzyć szerokie zaplecze eksperckie, które będzie służyć nam swoją wiedzą oraz doświadczeniem – mówi prezes związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Decyzją członków Cyfrowej Polski do Rady Ekspertów zostały powołane dwie osoby: Aleksandra Witowska oraz dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Jak zapowiada Michał Kanownik, skład Rady będzie systematycznie rozszerzany. Aleksandra Witowska jest adwokatem, a także doktorantką i stypendystką Fulbrighta. Stypendium realizowała na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W zakresie swojej pracy badawczej zajmuje się cyberbezpieczeństwem zarówno w europejskim, jak i amerykańskim systemie prawnym.

Z kolei Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Prawa Cyberprzestrzeni i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pełni także funkcję dyrektora Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa.

2021-12-28
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket