GfK

Konsumenci skończyli rok w lepszych nastrojach

Konsumenci skończyli rok

Koniec 2020 r. przyniósł polepszenie nastrojów wśród polskich konsumentów. Wzrosły wszystkie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK, który sporządzany jest na zlecenie Komisji Europejskiej, a wyliczany od 1985 r.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w grudniu -15,5 i był o 3,2 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W grudniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o  0,6 p.p., z  poziomu -13 do -12,4;

– poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,8 p.p., z poziomu -11,8 do -10;

– poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 8,2 p.p., z poziomu -48,1 do -39,9;

– wzrost skłonności do zakupów o 1,5 p.p., z poziomu -1,9 do -0,4.

Badanie zrealizowano w dniach 4–9 grudnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w Internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, region, klasa wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo między opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Konsumenci skończyli rok
2021-02-05
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket