AMICA

Szacuje wyniki trzeciego kwartału 2020 r.

Szacuje wyniki

Największy polski producent AGD wypracował w trzecim kwartale br. duży wzrost zysku operacyjnego i brutto dzięki restrykcyjnej polityce finansowej, atrakcyjnemu portfolio produktowemu oraz ożywieniu rynkowemu po wiosennych zawirowaniach związanych z pandemią.

Grupa Amica zanotowała szacunkowo w trzech kwartałach 2020 r. zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (2133,4 mln zł), co przy wzroście marży operacyjnej o 1,3 p.p. pozwoliło na wypracowanie 136,8 mln zysku operacyjnego (+26,3 proc.). Jeszcze mocniej wzrosła rentowność na poziomie zysku brutto (+1,7 p.p.), dzięki czemu wynik na tym poziomie zwiększył się o 39,3 proc. rdr, do 130,4 mln zł.

Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy prezesa Jacka Rutkowskiego w grupie Amica został powołany projekt „Day After”, który jest sukcesywnie realizowany. Jego celem jest wykorzystanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w dobie koronawirusa. Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów.

Warto zauważyć, że mimo zawirowań w otoczeniu biznesowym grupa Amica prowadziła w bieżącym roku liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei fundacja Amicis przekazała 65 tabletów dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Łącznie skala pomocy grupy Amica związanej z pandemią koronawirusa miała dotychczas wartość około 1 mln zł.

2020-12-07
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket