KAERCHER

Realizuje projekty związane z wodą we współpracy z Globalnym Funduszem Przyrody

Realizuje projekty związane z wodą

Alfred Kärcher SE & Co. KG oraz Global Nature Fund (GNF) coraz bardziej koncentrują swoje wspólne zaangażowanie w Afryce i Ameryce Południowej. Skupiają się tam na dostarczaniu ludności czystej wody pitnej.

Po wybudowaniu od 2012 r. 15 oczyszczalni na różnych kontynentach, od roku 2019 partnerzy projektu budują liczne systemy zaopatrzenia w wodę pitną w środkowej Kolumbii i Afryce. Dzięki tym działaniom ponad 6000 osób będzie miało dostęp do wody pitnej. Global Nature Fund działa od wielu lat w środkowej Kolumbii przy wsparciu Kärchera i Federalnego Ministerstwa Rozwoju (BMZ). Po wybudowaniu oczyszczalni partnerzy projektu zapewnili dostawy wody pitnej dla 800 osób we wsi Bocas del Carare oraz na wyspie Renacer położonej w Río Magdalena. Nacisk położono na renowację i rozbudowę istniejącego zaopatrzenia w wodę pitną w Bocas del Carare, jak również na budowę nowej infrastruktury na wyspie Renacer. W tym celu wywiercono dwie studnie wody pitnej i wyposażono je w pompy zasilane energią słoneczną. Jakość wody jest zapewniona za pomocą urządzeń do filtracji membranowej. Rurociągi doprowadzają wodę do domów. W celu uwrażliwienia ludzi na wartość wody pitnej wszystkie podłączone gospodarstwa domowe zostały wyposażone w wodomierze. Thies Geertz, kierownik projektu Globalnego Funduszu Przyrody, wyjaśnia: Pierwszym krokiem jest uświadomienie konsumentom, jak duże jest zużycie wody. Miło było zobaczyć, że już po kilku miesiącach fazy testowej zużycie wody zostało znacznie zredukowane. Zgodnie z mottem „pomoc wzajemna”, partnerzy projektu szkolili pracowników do pracy w specjalnie utworzonym lokalnym stowarzyszeniu wodnym. Aquaductos Veredales działa jako komunalny dostawca wody, a w przyszłości będzie odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury i pobieranie opłat za wodę.

Nie tylko w Kolumbii ludność wiejska cierpi z powodu niewystarczających dostaw czystej wody pitnej. Również w Afryce woda pitna zanieczyszczona zarazkami prowadzi do chorób, a w wypadku małych dzieci i osób osłabionych czasami nawet do śmierci. Ponadto w krajach afrykańskich pobieranie codziennej wody jest głównie zadaniem kobiet i dziewcząt, które muszą pokonać duże odległości z ciężkimi kanistrami. Rok 2019 był zatem również zdominowany przez problem zaopatrzenia w wodę pitną. W Burundi zrealizowano już kilka projektów dotyczących wody pitnej. Od 2019 r. około 800 mieszkańców parafii Gitaza nad jeziorem Tanganika zostało zaopatrzonych w czystą wodę pitną. W zachodnioafrykańskim kraju – Wybrzeżu Kości Słoniowej dzięki wsparciu Kärchera lokalna organizacja partnerska ADER (Action pour le Developpement et l´Encadrement Rural) była w stanie naprawić kilka studni i pomp wody pitnej w wioskach Doué 1, Doué 2 i Guefensso. W sumie 4500 osób w 480 gospodarstwach domowych korzysta obecnie z zaopatrzenia w zdrową wodę gruntową.

2020-12-01
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket