KAERCHER

Neutralny klimatycznie od 2021 r.

Neutralny klimatycznie

Alfred Kärcher SE & Co. KG jest obecnie firmą oficjalnie wspierającą Sojusz na rzecz Rozwoju i Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednym z celów Kärcher jest także neutralna dla środowiska eksploatacja wszystkich zakładów firmy na całym świecie już od 2021 roku.

Od kilku lat firma Kärcher stale redukuje powodowaną przez siebie emisję CO2. W centrum uwagi znajduje się poprawa efektywności energetycznej zakładów i budynków, a tym samym zmniejszenie zużycia energii i ochrona zasobów. Oprócz neutralności CO2 wykorzystanie materiałów z recyklingu w produktach oraz redukcja ilości tworzyw sztucznych w materiałach opakowaniowych znajdują się w programie zrównoważonego rozwoju światowego lidera w dziedzinie technologii czyszczenia. Wraz z partnerami współpracującymi z One Earth One Ocean oraz Globalnym Funduszem Przyrody Kärcher realizuje projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód morskich przez tworzywa sztuczne oraz oczyszczanie wody w krajach wschodzących i rozwijających się.

– Jako innowacyjne przedsiębiorstwo wiemy, że warunkiem koniecznych zmian jest zdecydowane działanie. Zdajemy sobie sprawę, że walki ze zmianami klimatycznymi – a tym samym dla zrównoważonego świata – nie można wygrać z koncepcjami z przeszłości. Dlatego też wspieramy projekty redukujące emisję CO2 w krajach wschodzących i rozwijających się – mówi Hartmut Jenner, prezes zarządu Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Sojusz na rzecz Rozwoju i Klimatu został zainicjowany jesienią 2018 roku przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). W celu jednoczesnego wspierania rozwoju i ochrony klimatu uznaje, łączy i promuje zaangażowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza sektora prywatnego. Sojusz opiera się na zaangażowaniu w projekty kompensacyjne CO2 w krajach rozwijających się i wschodzących. Działania wszystkich partnerów są zawsze dobrowolne, wykraczają poza istniejące prawne zobowiązania związane z emisją gazów cieplarnianych i CO2. Oprócz poprawy globalnej równowagi klimatycznej, projekty te promują również postęp gospodarczy i technologiczny, ochronę środowiska i poprawę warunków życia miejscowej ludności. W przyszłości projekty wspierane przez Sojusz – jak również środki służące unikaniu i ograniczaniu emisji – przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a nawet pozytywnego wpływu człowieka na klimat. Opracowując swoją strategię zrównoważonego rozwoju, Kärcher kieruje się celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Wyznaczają one jednolite globalne standardy dla priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030. 17 celów ma za zadanie zapewnienie zrównoważonego rozwoju na całym świecie na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, a zwłaszcza ekologicznej. Weszły one w życie 1 stycznia 2016 roku i obowiązują do roku 2030 we wszystkich państwach członkowskich.

2020-11-07
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket