Euler Hermes

Zbadał nastroje MŚP

Zbadał nastroje MŚP

Czołowy globalny ubezpieczyciel należności handlowych – Euler Hermes wraz z Bibby Financial Services przeanalizowali sytuację ponad 2300 firm z sektora MŚP w Europie, Ameryce Północnej i Azji. W wielu kryteriach polskie przedsiębiorstwa wybiły się ponad przeciętną ocenę rynku.

Polskie MŚP odnotowały wzmożoną sprzedaż w okresie ostatnich 12 miesięcy, przy czym 44 proc. ankietowanych firm odnotowało wzrost, a 96 proc. zidentyfi- kowało możliwości wzrostu. 53 proc. z nich oczekuje, że sprzedaż wzrośnie w ciągu następnych 12 miesięcy, głównie dzięki zwiększeniu liczby nowych klientów. To trzeci wynik wśród wszystkich badanych krajów i więcej, niż wynosi średnia ogólnoświatowa, gdzie mniej niż połowa ankietowanych MŚP (46 proc.) spodziewa się wzrostu sprzedaży, co odzwierciedla spadek optymizmu odnośnie do międzynarodowej wymiany handlowej.

Rosnące koszty (68 proc.) to obecnie największe wyzwanie dla polskich MŚP. Co więcej, aż 61 proc. z nich spodziewa się, że będzie to także największe wyzwanie w następnych 12 miesiącach. Blisko połowa (46 proc.) ankietowanych polskich firm wskazuje, że otrzymanie w terminie zapłaty od klientów pozostaje w 2019 r. największym wyzwaniem i zagrożeniem dla ich przepływów pieniężnych.

Odsetek polskich MŚP, które uważają, że dostęp do finansowania jest doskonały lub dobry, spadł z 41 proc. w 2017 r. do 29 proc. w 2019 r. Ponownie polskie przedsiębiorstwa wymieniały słaby rating kredytowy i historię (26 proc.) jako główny powód odmów (48 proc. w 2017 r.). Wynik jest tożsamy z badaniem całościowym, gdzie tylko 30 proc. firm uważa, że dostęp do finansowania jest doskonały lub dobry. W połowie przypadków (52 proc.) polskie MŚP są samodzielne finansowo. Jednak 25 proc. firm prawdopodobnie wystąpi o finansowanie zewnętrzne.

2020-02-25
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket