JLL

Rynek mieszkaniowy w Polsce w IV kwartale 2019 r.

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Firma doradcza JLL opublikowała raport, w którym prezentuje sytuację na rynku deweloperskim po czwartym kwartale ubiegłego roku.

Publikacja bierze pod uwagę sześć największych polskich rynków mieszkaniowych – Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań oraz Łódź. Jak informuje raport, w całym 2019 r. sprzedano 65,4 tys. mieszań, a 64 tys. wprowadzono do sprzedaży wobec odpowiednio 64,9 tys. oraz 65,9 tys. w 2018 r. Ceny mieszkań rosną systematycznie, a nawet z większą szybkością, niż oczekiwano, i nie wpływa to znacząco na popyt. Na rynku warszawskim średnia cena za 1 m2, na koniec 2019 r. wyniosła ok. 10,5 tys. zł, w Trójmieście zaś zbliża się do granicy 10 tys. zł. Z badanych miast najkorzystniejsze ceny oferuje Łódź, gdzie jest to nieco ponad 6 tys. zł.

Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy podają ujemne realne oprocentowanie depozytów w polskich bankach. Innym czynnikiem może być brak wiary w system emerytalny i traktowanie inwestycji mieszkaniowych jako zabezpieczenia na ten okres. Niskie stopy procentowe również zachęcają do finansowania zakupów kredytem. Jak podaje raport, ubiegły rok był tym samym drugim z najlepszych w historii rynku deweloperskiego, po rekordowym 2017 r. Szczegółowy raport dostępny jest na stronie https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/rynek-mieszkaniowy-w-polsce

2020-02-25
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket