Okap jako wyciąg czy pochłaniacz?

Okap jako wyciąg

Ważnym zagadnieniem związanym z wyborem odpowiedniego modelu okapu jest tryb, w jakim on ma pracować. Z pozoru błahy w teorii wybór okapu jako pochłaniacza lub wyciągu w praktyce staje się coraz częściej zmorą nie tylko dla użytkownika, ale także dla wspólnot mieszkaniowych czy… kominiarzy.

Istotny jest przy tym zarówno etap projektowania kuchni, jak i wybór odpowiedniego okapu. Podstawowym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest to, czy okap może pracować w obu tych trybach – recyrkulacyjnym (jako pochłaniacz) i wywiewowym (jako wyciąg). Większość okapów jest do tego konstrukcyjnie przygotowana, ale – uwaga – nie wszystkie. Następnie należy sprawdzić, czy istnieje możliwość instalacji okapu w efektywniejszym i korzystniejszym pod względem oczyszczania powietrza trybie wywiewowym. W wielu wypadkach jest to, niestety, niemożliwe.

Tryb otwarty

W tym trybie, inaczej zwanym trybem wywiewowym, powietrze odprowadzane jest bezpowrotnie do indywidualnego pionu wentylacyjnego lub bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia. Czasem nosi on także nazwę trybu ewakuacyjnego.

Tryb zamknięty

Jest to tzw. obieg recyrkulacyjny, w którym urządzenie pracuje w trybie pochłaniacza. Okap zasysa zanieczyszczone tłuszczami i oparami powietrze i przepuszcza przez filtr absorpcyjny (zwykle węglowy), po czym oczyszczone powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia.

Tryb zamknięty

Zależnie od miejsca i sposobu instalacji oraz rodzaju wykorzystywanych filtrów, okap przyścienny może pracować w trybie wyciągu lub pochłaniacza.

O czym warto pamiętać?

To, z której opcji skorzystamy, zależy od konstrukcji domu, a więc tego, czy jest to blok, mieszkanie czy segment, oraz od rodzaju jego kominów wentylacyjnych (jeden, dwa, szyb zbiorczy, mechaniczny, pion grawitacyjny itd.). Okap w trybie wyciągu powinien mieć odrębny, własny szyb kominowy. W pomieszczeniu, poza nim, znajdować się powinna dodatkowo niezależna kratka wentylacyjna. Wszystkie nowoczesne domy oraz bloki mieszkalne są w nie już dziś zazwyczaj wyposażone. Trzeba to jednak zawsze bardzo dokładnie sprawdzić. W wielu starej generacji budynkach czy domach mieszkalnych podłączanie okapów do kanałów grawitacyjnych (wywiewnych) jest zabronione, ponieważ mieszkania lub pomieszczenia są wyposażone w tzw. kanały zbiorcze. Gdy do takiego kanału zostanie podłączony okap, wtedy powietrze usuwane z jednego pomieszczenia (mieszkania) będzie wtłaczane do innego. W takim wypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są okapy o obiegu zamkniętym (pochłaniacze).

Ważne nie tylko filtry

W nowszych mieszkaniach i części domów jedno lub wielorodzinnych separowano kominy bądź budowano wiele niezależnych szybów. Wówczas niekiedy możliwe jest podłączenie okapu jako wyciągu do kratki w kuchni, ale zastrzegamy, że tylko po uprzedniej konsultacji z kominiarzem. Jeśli w pomieszczeniu będzie funkcjonowała kuchnia lub piecyk gazowy, niezbędne może okazać się zastosowanie kratki separacyjnej (dwudzielnej). Inaczej powietrze będzie cyrkulowało swobodnie jedynie w czasie, gdy włączony będzie okap. W pomieszczeniu z jednym kanałem wentylacyjnym stosowanie tego typu kratki zalecamy niezależnie od tego, jakiego typu urządzenia są w nim zainstalowane. Niezmiernie istotną kwestią w wypadku pracy okapu jako pochłaniacza są stosowane w nim filtry, a w wypadku wyciągu jakość i poprawność instalacji przewodów kominowych poprowadzonych między okapem a kominem.

2020-02-04
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket