Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Mapa dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu

Mapa dobrych praktyk

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało „Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Infografika zawiera przykłady działań biznesowych podzielone na 17 globalnych wyzwań ONZ.

„Mapa” odnosi się do aktywności na polu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jest to zestawienie ponad 50 firm i ich działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Poszczególne aktywności odnoszą się do wyzwań zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Mapa stanowi przegląd tego, w jaki sposób firmy mogą wspierać swoimi działaniami realizację globalnych zobowiązań. Wśród wyróżnionych działań znalazły się m.in. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca organizowany przez firmę Amica czy akcja „Siemens przeciwdziała zanieczyszczeniu powietrza”.

Zarówno infografika, jak i baza dobrych praktyk to przydatne źródło informacji i inspiracji, jakie działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju zgłaszać do publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport ten to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 r.

W tym roku wprowadzono ograniczenie liczby nowych praktyk. Każda firma mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw. Praktyki długoletnie nie były limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania była publikacja działania w jednej z poprzednich edycji raportu.

Inicjatywy oraz projekty CSR w raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000. Są to: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Więcej informacji na odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

2020-02-03
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket