REMONDIS Electrorecycling

Wielki finał akcji „Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik”

Wielki finał akcji

Pod koniec listopada na PGE Narodowym w Warszawie odbył się wielki finał akcji „Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik”. Było to wyjątkowe wydarzenie dla dzieci i dorosłych, w którym oprócz ambasadorki akcji – mistrzyni świata w boksie – wzięło udział wiele osób, którym troska o środowisko nie jest obojętna. Na wydarzeniu zjawiło się wielu polskich celebrytów. Dla wszystkich zgromadzonych swoje największe hity zaśpiewała Cleo. Organizatorem projektu była firma REMONDIS Electrorecycling, a partnerem generalnym Bosch Automotive. „Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik” to projekt edukacyjno- -ekologiczny, który ma na celu szeroko pojętą publiczną edukację z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi. Akcja skierowana była przede wszystkim do dzieci. W październiku w Górze Kalwarii, Grodzisku Mazowieckim i we Włocławku odbyły się spotkania edukacyjne. Wspólnie z ambasadorką projektu, mieszkanką zielonego Żoliborza w Warszawie – Agnieszką Rylik, uczniowie wybranych szkół wzięli udział w lekcji ekologii połączonej z lekcją wychowania fizycznego. Dowiedzieli się, co kryje w sobie akumulator samochodowy i jak powinno się prawidłowo postępować, kiedy się już zużyje.

Dlaczego temat recyklingu akumulatorów samochodowych jest taki ważny? Ponieważ tak jak wiele innych rodzajów baterii zużyte akumulatory samochodowe są odpadem niebezpiecznym. Zawierają ołów i kwas siarkowy, które mogą zagrażać środowisku oraz zdrowiu ludzi i zwierząt, jeśli zużyty akumulator trafiw niewłaściwe miejsce i nie zostanie poddany recyklingowi.

Jak postępować ze zużytym akumulatorem? Należy go zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumulatorów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u. Stamtąd trafion do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia.

Co warte podkreślenia, obecnie już ponad połowa zużywanego na świecie ołowiu pochodzi nie z kosztownego wydobycia, lecz z recyklingu. Ważnym źródłem ołowiu są właśnie zużyte akumulatory samochodowe. Do ich wytworzenia producenci zużywają rocznie około 70 proc. światowej produkcji ołowiu. To ogromna ilość surowca, zwłaszcza w świetle nieustannie kurczących się jego zasobów. Szacuje się, przy założeniu akceptowalnej opłacalności wydobycia ołowiu, że jego złoża wyczerpią się już w 2030 r. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, abyśmy mogli wspólnie chronić środowisko i oszczędzać surowce naturalne Ziemi.

2019-12-31
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket