ELECTRO-SYSTEM

Nowy rok, wiele zmian w gospodarce odpadami

Nowy rok, wiele zmian

dr inż. Robert Wawrzonek – prezes zarządu ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Rok 2020 będzie niewątpliwie wyjątkowym okresem zmian na rynku zagospodarowania odpadów w Polsce. Dotychczas wielokrotnie mieliśmy do czynienia ze zmianami sektorowymi, które dotyczyły pewnej wydzielonej grupy odpadów – czy to odpadów komunalnych w wypadku zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, czy też elektroodpadów w wypadku zmiany ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub baterii przy nowelizacji ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach.

Tym razem zmiany będą miały szczególny charakter, dotkną bowiem wszystkich przedsiębiorców, którzy w jakikolwiek sposób mają do czynienia z odpadami a także obejmą wszystkie rodzaje odpadów. To ogromna zmiana dla rynku, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami zarówno dla przedsiębiorczości w Polsce, jak i dla środowiska. Początek roku to przede wszystkim rewolucyjne zmiany w kwestii ewidencji odpadów. BDO – ten trzyliterowy skrót Bazy Danych o Odpadach rozgrzewał w ostatnich tygodniach roku 2019 całą branżę odpadową, a także wielu przedsiębiorców, którzy właśnie w grudniu dowiedzieli się, że od nowego roku znacząco zmienią się zasady i relacje, do których byli przyzwyczajeni w obrocie odpadami od lat.

2019-12-31
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket