Poziom emisji hałasu w dużym AGD

Poziom emisji hałasu

Tym razem przyjrzymy się jednemu z najbardziej niepozornych, ale bardzo ważnych parametrów pracy urządzeń, jakim jest poziom wytwarzanego hałasu. Dźwięki wytwarzane przez AGD nie muszą być uciążliwe. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Urządzenia powinny być zaawansowane technicznie, wyposażone w odpowiednie podzespoły, a ponadto prawidłowo podłączone, ustawione i wypoziomowane.

Wydawać by się mogło, że do zapewnienia cichej pracy urządzenia wystarczy sam „cichy silnik”. Niestety tak nie jest. Co ciekawe, ogólnie wszystkim nam wydaje się, że słyszymy zwykle tylko hałas silnika. To jednak nie do końca prawda. Na przykład w sprzęcie pralniczym tym, co wywołuje największy hałas, są źle wyważone ubrania, złej jakości konstrukcja bębna i pralki, jej napęd oraz… łożyska. Te słychać nawet między kilkoma piętrami, jeśli są uszkodzone. Dlatego hałas to problem nie tyle samej eksploatacji urządzenia, co jakości komponentów użytych do produkcji danego sprzętu.

Czym w ogóle jest hałas?

Hałas to z definicji dźwięk niepożądany, który może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Stopień szkodliwości hałasu zależy w dużej mierze od jego natężenia, czasu trwania oraz zakresu częstotliwości akustycznych. Zbyt długie narażenie na głośne dźwięki może mieć negatywne skutki na organizm człowieka. Już hałas o natężeniu od 45 do ok. 70 dB może powodować uczucie ogólnego zmęczenia, niekoniecznie oddziaływać na słuch, ale na układ nerwowy czy układ krążenia już tak. Hałaśliwe dźwięki niekorzystnie wpływają też na nasz sen czy wypoczynek.

Na szczęście duże AGD nie pracuje aż tak głośno, by móc przyczynić się do pogorszenia słuchu człowieka. Możemy tutaj jednak mówić o zjawisku uciążliwości, czyli ogólnie pojętej negatywnej reakcji naszego organizmu na niekorzystne warunki akustyczne, czyli po prostu dźwięki, które mogą nam przeszkadzać w wykonywaniu codziennych czynności. Istnieje również pojęcie subiektywnej uciążliwości hałasu, ponieważ każdy z nas nieco inaczej reaguje na bodźce dźwiękowe i inaczej je odczuwa. Dla jednego użytkownika szum wytwarzany podczas pracy pralki czy zmywarki będzie bardzo uciążliwy, a dla innego znacznie mniej lub w ogóle. Wiele zależy też od sytuacji, pory dnia, ogólnego stanu zdrowia itp.

Czym w ogóle jest

Jedną z najgłośniejszych grup urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych są okapy. W tym wypadku podawany jest najczęściej poziom hałasu wytwarzany na maksymalnym dostępnym poziomie pochłaniania.

Czym w ogóle jest
Czym w ogóle jest

Jednostka podawana w specyfikacjach

Bardzo istotnym aspektem przy porównywaniu emisji hałasu w dużym AGD – ale nie tylko – jest posługiwanie się parametrem ciśnienia akustycznego, wyrażonego w decybelach. Poprawna jednostka i jej zapis to dB(A) re 1 pW. Wartość ta określa poziom natężenia dźwięku podawany w decybelach i mierzony z uwzględnieniem krzywej korekcyjnej A w odniesieniu (od „re”, czyli reference) do 1 pikowata. Porównując urządzenia, należy stosować tę samą jednostkę. Hałas należy także porównywać w tych samych warunkach – np. przy tych samych wytycznych (zgodnie z zaleceniami, jakie nakłada w etykiecie efektywności energetycznej Komisja UE). Poziom hałasu wytwarzanego podczas pracy urządzenia znajdziemy na etykiecie efektywności energetycznej m.in. pralek, suszarek bębnowych, zmywarek, chłodziarkozamrażarek i okapów.

Jednostka podawana

Czynniki wpływające na poziom hałasu

Mówiąc o emisji hałasu, przypomnijmy, że pralka, zmywarka czy okap to urządzenia AGD w pewnym sensie „nieliniowe”. Co oznacza owa „nieliniowość”? Prostą zależność. Otóż w różnych warunkach i przy różnych trybach pracy urządzenie emituje hałas o różnych poziomach głośności. Krótko mówiąc, inny hałas pralka generuje podczas prania, inny podczas płukania, a jeszcze inny podczas odwirowania. Co ważne, na „produkowane” przez nią decybele ogromny wpływ ma wspomniane już ustawienie i wypoziomowanie pralki oraz to, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Bardzo ważny jest fakt, że drgania w sprzęcie AGD, w tym szczególnie w pralce są wywołane uderzeniami poszczególnych elementów danej konstrukcji o siebie, wzajemnym toczeniem się lub tarciem – a więc przyczynami o charakterze mechanicznym albo też przyczynami o charakterze aerodynamicznym lub hydrodynamicznym. Zaburzenia przepływającego strumienia cieczy i powietrza w przewodach rurowych, rozprężanie się ich i tworzenie wirów w pralce – to jest niemal sam „silnik” hałasu! Dlatego tak ważne w pralce, a także w odkurzaczu czy zmywarce są jakość wykonania, użyte komponenty, stosowane akcesoria, a także poprawny montaż czy ustawienie. Wszystko to decyduje o sumarycznej skali emisji hałasu.

Czynniki wpływające na

Cicha pralka może być z powodzeniem instalowana także w kuchni, zwłaszcza w tej połączonej z salonem.

Głośna praca pralki

Pralki pracujące na najwyższych obrotach mogą generować hałas, który nie będzie szkodliwy dla słuchu, ale z pewnością będzie uciążliwy dla domowników. Jeśli pralka jest już dłuższy czas eksploatowana, wówczas powodem nadmiernego hałasu podczas pracy sprzętu może być uszkodzone łożysko, które należy jak najszybciej wymienić. Do głośnej pracy pralki przyczynić się może również poluzowana śruba przy amortyzatorze bębna pralki, którą czasem wystarczy tylko dokręcić. Jeśli konieczna będzie wymiana łożyska czy amortyzatora, warto decydować się na dobrej jakości podzespoły, by nie trzeba było wymieniać tych części ponownie za stosunkowo krótki czas.

Błahym, ale za to dość częstym powodem głośniejszej pracy pralki mogą być po prostu drobne przedmioty, które z ubrań wydostaną się do bębna i podczas jego pracy generują dodatkowe decybele. Warto więc sprawdzać garderobę przed umieszczeniem jej w bębnie. Jeśli pralka zbyt mocno trzęsie podczas wirowania, wówczas przyczyną może być po prostu nieodpowiednia ilość prania załadowana do bębna.

Pralka może głośno pracować nie tylko podczas wirowania, ale również w trakcie wypompowywania wody. Przyczyną tego może być np. drobny przedmiot, który dostał się do środka. Warto sprawdzić przy tym filtr pompy. Głośną pracę pompy może powodować również zużyte uszczelnienie wirnika. W pompie nie powinna znajdować się woda. Jeśli jest inaczej, wówczas konieczna może być wymiana nawet silnika pompy.

Nie bez znaczenia dla cichej pracy pralki jest jej odpowiednie ustawienie w pomieszczeniu, w którym ma pracować. Warto zadbać o właściwe wypoziomowanie urządzenia. Możemy to sprawdzić we własnym zakresie przy pomocy poziomnicy i odpowiedniego klucza, z wykorzystaniem którego wyregulujemy nóżki pralki. Pamiętajmy, że pralka nie powinna dotykać ściany lub znajdować się bardzo blisko niej, ponieważ podczas wirowania może o nią uderzać, a tym samym wytwarzać niepożądane dźwięki. Przydatnym dodatkiem mogą okazać się różnego rodzaju akcesoria antywibracyjne. Mogą to być specjalne maty lub po prostu podkładki czy nakładki na nóżki pralki – uniwersalne lub dopasowane do sprzętu danego producenta. Tego typu dodatki zapobiegają niepożądanym drganiom urządzenia podczas pracy, poprawiają stabilność ustawienia sprzętu, a tym samym zapobiegają przesuwaniu się pralki (co może mieć miejsce zwłaszcza podczas wirowania). Dodatkowo wpływają na zmniejszenie poziomu hałasu generowanego przez pralkę.

Głośność zmywarek

W praktyce przeszkadzające czy irytujące nas dźwięki w zmywarce nie są w znamienitej większości pochodną konstrukcji zmywarki czy ich wyciszenia. Zwykle jest to „efekt” złego ich wypoziomowania, niefachowej zabudowy (w tym odpływu i podłączenia do syfonu) oraz nieumiejętnego rozmieszczenia naczyń. Słynne huki i trzaski i różnego typu niezidentyfikowane hałasy podczas zmywania to niestety grzech pierworodny niemal każdego początkującego użytkownika zmywarki. Zdarza się, że „recydywa” trwa lata i użytkownik stale złości się i denerwuje, bo coś tam stuka i puka. Dopóki nie zapozna się z zasadami ustawienia naczyń i obsługi zmywarki, dotąd będzie się denerwował. Sam na siebie.

Głośność

Dbałość o filtry zapewni okapowi nie tylko skuteczną, ale również cichą pracę.

Jak „ugryźć” temat?

Trzeba przy tym pamiętać, że zmywarka podczas mycia i odpompowywania wody określony hałas generować musi (nie ma urządzeń absolutnie cichych). Co więcej, hałas jest wartością logarytmiczną, a w więc o ile algebraiczna różnica między 40 a 60 dB wynosi jedyne „dwadzieścia”, w praktyce emitowany hałas jest w tym wypadku, już fizycznie patrząc, 100 razy większy. Ale uspakajamy: nie oznacza to, że my go usłyszymy jako 100 razy głośniejszy.

Hałas, jako fala akustyczna, różnie rozchodzi się po pomieszczeniu. Jest wyjątkowo „niepokorny” i trudny do zdefiniowania. W praktyce jednak każde urządzenie zbadane powtórnie w laboratorium wykaże wartości emisji hałasu idealnie zgodne z tymi, które podano na etykiecie. Dlaczego? Bo jest badane w komorze bezechowej, a więc w ściśle określonych warunkach. W praktyce sprzęt AGD pracuje w zupełnie innym „środowisku”. Zmiana programu, nierównomierne ustawienie czy usytuowanie produk- tu blisko ścian lub przeszkód może wygenerować „dodatkowe” decybele. Wpływ na poziom wytwarzanego hałasu mają też tarcia, wzajemny rezonans, rodzaj oraz stabilność podłoża itd.

Cicha jak …zmywarka

Dla wielu użytkowników istotnym parametrem technicznym zmywarki będzie jej głośność podczas pracy. Jakie zatem wartości decybeli będą odpowiednie? Zmywarki o poziomie hałasu poniżej 55 dB(A) możemy uznać za ciche, a poniżej 50 dB(A) za bardzo ciche. Często o wiele ważniejsze od poziomu hałasu deklarowanego przez producenta są w tym wypadku odpowiedni montaż, wypoziomowanie czy podłączenie węża do syfonu. Niepoprawna instalacja zmywarki może zwiększyć emisję hałasu nawet o kilka decybeli!

Bardzo ważny jest nie tylko wybór cichego urządzenia, ale i jego prawidłowy montaż. Niefachowa instalacja i niepoprawny dobór elementów montażowych mogą zwiększyć poziom emisji hałasu.

Cicha jak

Cicha praca AGD jest szczególnie ważna, jeśli kuchnia jest otwarta na salon.

Cicha jak
Cicha jak
Cicha jak
Cicha jak

Głośność lodówek

W niewielkich mieszkaniach głośna lodówka może bardzo dawać się we znaki, podobnie jak w domach, gdzie duża kuchnia często połączona jest z salonem. Warto pamiętać, że urządzenie, choć jest ciągle włączone, największy hałas emituje podczas wyrównywania temperatury wewnątrz. Producenci są tego świadomi, dlatego też emisja hałasu urządzenia jest przez nich coraz częściej eksponowana jako konkretna zaleta. W stabilnej i cichej pracy pomagają nowe rozwiązania (No Frost, inverter itp.). Sam poziom wytwarzanego hałasu podawany jest w decybelach i jest to jeden z podstawowych parametrów, jaki znajdziemy na etykiecie energetycznej lodówki.

Trzeba jednak przyznać, że przeciętnemu użytkownikowi informacja o poziomie głośności wynoszącym np. 41 dB mówi raczej niewiele. Dlatego też wartości te warto porównywać do tych znanych z życia codziennego. Emitowany przez lodówki hałas o natężeniu 36–40 dB(A) jest porównywany do szumu wentylatora w komputerze, jest więc niemal niesłyszalny. Na rynku są także modele emitujące dźwięk od 41 do 45 dB(A) i nadal plasują się jako stosunkowo ciche. Gorzej jest już z wartościami większymi. Dźwięk urządzenia plasujący się na poziomie 50 dB(A) i więcej można uznać za dosyć słyszalny, a nawet lekko uciążliwy.

Głośność

Cichy jak okap

Na rynku funkcjonuje wiele modeli okapów o doskonale wyciszonej konstrukcji. Rekordziści osiągają poziom emisji hałasu na poziomie 35–40 dB. Bardzo ważny jest więc nie tylko wybór cichego okapu, ale i jego prawidłowy montaż. Niestety, w ponad 90 proc. okapy są montowane niepoprawnie. Bardzo źle i z wielkimi nieszczelnościami prowadzi się też kanały wentylacyjne. Efekt? Zmniejszenie wydajności i skuteczności okapu, dochodzące nawet do 40–50 proc., oraz znacznie zwiększona emisja hałasu.

Stylowym i minimalistycznym rozwiązaniem zamkniętym w nowoczesnej formie są okapy montowane bezpośrednio na blatach kuchennych lub w płytach grzejnych. Są one wyposażone w mechanizm wysuwający urządzenie wtedy, kiedy ma być ono wykorzystywane. Duża wydajność tego typu konstrukcji w połączeniu ze stosunkowo niewielką odległością od oparów sprawiają, że modele te są wyjątkowo skuteczne w działaniu i równie funkcjonalne jak inne, tradycyjne konstrukcje (np. modele przyścienne czy szafkowe). Warto dodać, że niektóre modele nablatowe mogą być obsługiwane przez silniki zewnętrzne, co dodatkowo zmniejsza hałas wytwarzany podczas pracy okapu.

Cichy jak

Wyjątkowy design i parametry techniczne

Wyjątkowy design

Firma Ciarko, polski producent okapów, powiększyła ofertę urządzeń z prestiżowej linii Ciarko Design. Urządzenia do niej należące wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem i bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Na uwagę zasługuje także cicha praca nowych modeli, która zapewniona jest dzięki wykorzystaniu wydajnego silnika bezszczotkowego. W nowej linii produktów znalazł się m.in. przyścienny model Trio. Okap został wykonany z bardzo dobrej jakości stali oraz hartowanego szkła. Dostępny jest w obecnie w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, czarno-złotej i czarno-srebrnej. Konstrukcja modelu Trio, zamknięta w bryle trzech szklanych elementów o różnych kształtach, perfekcyjnie wpisuje się w najnowsze trendy wzornicze. Urządzenie pracuje w klasie efektywności energetycznej A++. Zastosowano w nim energooszczędne, a do tego efektowne oświetlenie WarmLED – o ciepłej barwie, zbliżonej do barwy naturalnego światła słonecznego. Dzięki niemu okap nie tylko doskonale oświetla przestrzeń roboczą, ale też stanowi znakomity element dekoracyjny kuchennego wnętrza. Wygodną obsługę okapu zapewnia sensoryczny panel sterowania. Urządzenie może być też wyposażone w innowacyjny system sterowania gestami – Gesture Control.

Poziom hałasu wytwarzany podczas pracy okapu Trio na maksymalnej wydajności wynosi 64 dB. W trybie intesywnym (Boost) jest to 70 dB. W trybie wyciągu maksymalna wydajność okapu wynosi 730 m3/h.

Model Trio to projekt Łukasza Paszkowskiego – wielokrotnego finalisty konkursu Young Design, organizowanego przez Instytut Wzornictwa przemysłowego w Warszawie. Warto dodać, że ten polski designer stoi również za opracowaniem wzornictwa wielu innych modeli marki Ciarko, w tym m.in. Miss W, Stripe Inox czy Galaxy.

„Inteligentne” i ciche suszenie

„Inteligentne” i ciche suszenie

Suszarki bębnowe z pompą ciepła zapewniają wydajne suszenie ubrań, a przy tym pracują stosunkowo cicho, np. model WT7U46EPL z linii iQ500 marki Siemens podczas pracy wytwarza hałas o natężeniu 64 dB(A) re 1 pW, co jest bardzo dobrym wynikiem w tej grupie produktów.

Urządzenie to zostało wyposażone w technikę iSensoric z czujnikami oraz „inteligentnym” oprogramowaniem. Suszarka charakteryzuje się stosunkowo dużym, bo 9-kilogramowym, wsadem. Ma wbudowany sensor autoDry, który automatycznie rozpoznaje, kiedy pranie jest już suche. Nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia kondensatora pary wodnej. Dzięki systemowi samoczyszczenia suszarka nie wymaga dodatkowego czyszczenia, a zużycie energii pozostaje niezmiennie na najniższym poziomie przez cały cykl funkcjonowania urządzenia. Duży cyfrowy wyświetlacz LED MultiTouch zapewnia maksymalną wygodę i elastyczność obsługi w czasie suszenia. Są na nim prezentowane wszystkie istotne informacje o aktualnie uruchomionym programie suszenia. Dostępne są m.in. specjalne programy do suszenia odzieży typu outdoor (z membraną) czy strojów sportowych. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu i wyposażonemu panelowi sterowania suszarka może być obsługiwana intuicyjnie i z najwyższą precyzją. Model WT7U46EPL pracuje w oparciu o pompę ciepła. Dzięki temu suszy bardzo wydajnie i energooszczędnie. Klasa efektywności energetycznej urządzenia to A++.

Dyskretne zmywanie

Dyskretne zmywanie

Funkcjonalne zmywarki do zabudowy, wyróżniające się jednocześnie cichą pracą ma w swojej ofercie marka Amica. Doskonałym przykładem takiego urządzenia jest model DIM638ACNBTLRKD, który dyskretnie i skutecznie pozmywa za nas nawet najbardziej zabrudzone naczynia.

Zmywarka charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej A++. Została wyposażona w silnik LogicDrive 2.0, który zapewnia cichą pracę urządzenia (poziom hałasu nie powinien przekraczać 41 dB).

Model marki Amica ma szerokość 59,8 cm i pomieści 14 kompletów naczyń. Została wyposażona w zakryty panel sterujący, który dostępny jest dopiero po otwarciu drzwi zmywarki. Dzięki temu urządzenie możemy w pełni ukryć w kuchennej zabudowie.

Wnętrze urządzenia skrywa dwa pojemne kosze oraz szufladę na sztućce MaxiSpace3, umieszczoną w górnej części komory. Dzięki niej nie tracimy miejsca na pojemnik w dolnym koszu, a więcej naczyń w zmywarce to większe oszczędności z każdym zmywaniem. Zmywarka została wyposażona w 8 programów zmywania oraz program czyszczenia automatycznego. Dostępny jest program 90-minutowy (zmywanie w temperaturze 65 °C), a także program Eco (50 °C/220 min). Ten ostatni pozwala uzyskać dużą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń. Przydatnym i wygodnym programem jest Auto (45 do 55 °C/150 min). Z jego wykorzystaniem zmywarka sama dobierze intensywność mycia i dostosuje temperaturę zmywania do poziomu zabrudzenia naczyń. Dzięki specjalnemu czujnikowi korygowane są ustawienia w trakcie cyklu zmywania, a więc cały proces jest na bieżąco optymalizowany. Dostępny jest też program krótki (20 min), w którym możemy szybko i wydajnie pozmywać mniej zabrudzone naczynia (zmywanie w temperaturze 35 °C). Zmywarka ma ponadto specjalnie dobrany program do czyszczenia i pielęgnacji urządzenia, który pozwala oszczędzać użytkownikowi czas i energię. Wysoka temperatura i szybkie obroty zapewniają skuteczne domycie wszystkich zakamarków komory. Dzięki temu nie musimy samodzielnie czyścić wnętrza zmywarki.

Programy zmywania to jednak nie wszystkie przydatne rozwiązania, jakie zastosowano w nowym urządzeniu marki Amica. Zostało ono wyposażone m.in. w technikę BlueDot, wykorzystującą diodę emitującą światło w kierunku podłogi i informującą o stanie procesu zmywania.

2019-12-30
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket