AKADEMIA VESTEL

Mechaniczna filtracja i nawilżanie powietrza

Mechaniczna filtracja

Sezon jesienno-zimowy to najtrudniejszy okres dla naszego zdrowia, a to z powodu smogu i sezonu grzewczego. Znacząco zmniejsza się wilgotność powietrza w mieszkaniach, co ma wpływ na nasze drogi oddechowe. Suche powietrze powoduje także wzrost ilości szkodliwych ładunków elektrostatycznych.

W poprzednim odcinku akademii omówiliśmy zastosowanie jonizatora Plasmacluster. W tym omówimy system filtrów mechanicznych i nawilżanie powietrza.

Trzystopniowa filtracja powietrza i nawilżanie powietrza

W oczyszczaczach Sharp Plasmacluster jonizacja powietrza jest wspomagana przez filtry mechaniczne. Są one bardzo skuteczne przy usuwaniu:

  • cząstek takich jak pyły, pyłki, kurz;
  • zanieczyszczeń biologicznych: sierści zwierząt, pleśni, wirusów, odchodów roztoczy, alergenów;
  • lotnych związków organicznych, np. toluenu, ksylenu, formaldehydu.

Wydajny system cyrkulacji powietrza w oczyszczaczach marki Sharp szybko przechwytuje kurz i inne cząstki zanieczyszczeń i kieruje je na system filtrów. Stosowane są trzy filtry mechaniczne, łatwe w instalacji i konserwacji.

Trzystopniowa filtracja powietrza

Pulpit sterujący i wskaźniki: poziomu wilgotności, jonizacji Plasmacluster i czyszczenia filtra wstępnego w oczyszczaczu KI-G75EU.

Trzystopniowa filtracja powietrza

Filtr wstępny

Pierwszy z filtrów o mikroporowatej strukturze, umieszczony na tylnym panelu, służy do zatrzymywania największych zanieczyszczeń, jak kurz, sierść, włosy, okruchy i inne cząstki. Wygodą w konserwacji filtra wstępnego jest to, że od czasu do czasu wystarczy go odkurzyć lub umyć, aby usunąć zgromadzone na nim zanieczyszczenia. W najnowszym oczyszczaczu KI-G75EU po raz pierwszy zastosowano automatyczny system jego czyszczenia.

Filtr węglowy

Drugi filtr wykorzystuje aktywny węgiel, ma strukturę plastra miodu i pochłania nieprzyjemne zapachy np. dym tytoniowy, zapach zwierząt, odór śmieci.

Filtr HEPA

Najmniejsze cząstki usuwa filtr HEPA, umieszczony przed wentylatorem. Filtr HEPA skutecznie zatrzymuje pyły PM2,5 i PM10, bakterie, wirusy, pleśń, alergeny pyłków oraz roztoczy. Zatrzymuje 99,97 proc. mikroskopijnych cząsteczek zanieczyszczeń (do 0,3 μm) dzięki włóknom wykonanym z kompozytu poliestrowo-szklanego, które po sprasowaniu przypominają papier. Skuteczność filtracji zapewnia bardzo duża powierzchnia absorbująca w stosunku do wymiarów filtra. Dla przykładu filtr o wymiarach 50 × 50 cm po rozwinięciu ma ok. 8 m długości filtrującej powierzchni.

Filtry HEPA nie pochłaniają gazów, zapachów, lotnych związków organicznych, co jest właściwe dla tego typu filtrów.

Filtr HEPA

Filtry mechaniczne: wstępny, węglowy i HEPA w dwóch zestawach.

Filtr HEPA

Czujniki

W oczyszczaczu bardzo ważnymi elementami są czujniki wykrywające pyły PM2,5 i kurz, np. po użyciu odkurzacza (tryb Clean Assist w KI- -G75EU), oraz nieprzyjemne zapachy. W czujnikach można ustawiać poziom czułości niski, standardowy i wysoki. Wykrycie jednego z rodzajów zanieczyszczeń powoduje automatyczne włączenie wentylatora i zasysanie powietrza do środka obudowy w celu oczyszczenia powietrza.

System nawilżania

Bardzo istotnym elementem systemu oczyszczania jest nawilżanie. Wspomaga on system jonizacji Plasmacluster i zmniejsza elektrostatyczność powietrza. W oparciu o pomiar wilgotności i temperatury w pomieszczeniu automatycznie optymalizowany jest poziom wilgotności w powietrzu:

  • do 18 °C – 65 proc.,
  • 18–24 °C – 60 proc.,
  • od 24 °C – 55 proc.

W trybie sleep dla podanych zakresów temperatury jest trochę większy poziom wilgotności – 65, 65 i 60 proc. (dane Sharpa). Jeśli poziom wilgotności osiągnie stan powyżej 70 proc., to dzięki czujnikowi wilgotności generator Plasmacluster zwiększy emisję jonów, co zapobiegnie rozwojowi zarodników pleśni.

Funkcja monitorowania

Podczas pracy oczyszczacza KC-G60/50EU czujnik wykrywa stan konieczności zwrócenia uwagi na temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Funkcja monitorowania wykrywa „niski poziom wilgotności i temperatury” lub „wysoki poziom wilgotności i temperatury” sygnalizując to przy pomocy wskaźnika monitorowania i dźwięku. W sezonie grzewczym należy zwrócić uwagę na kolor wskaźnika monitorowania. Jeśli się zmieni z zielonego na czerwony i pojawi się symbol „%” – wilgotności. oznacza to jej niski poziom. Natomiast kiedy symbol „C”– temperatury pulsuje, informuje o niskiej temperaturze. Obu stanom granicznym towarzyszy jednokrotny sygnał dźwiękowy. Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest suche i temperatura jest niska, drobnoustroje np. wirusy mogą przetrwać znacznie łatwiej. W przypadku korzystania z urządzeń grzewczych zalecane jest ustawienie wyższego poziomu nawilżenia i wyższej temperatury zgodnie z warunkami w pomieszczeniu. Oczyszczacz wytwarza wtedy większy strumień wilgotnego powietrza niż w trybie Intelligent (tryb Auto).

Funkcja monitorowania

System nawilżania w oczyszczaczu KI-G75EU: filtr dyskowy i zbiornik na wodę.

Funkcja monitorowania
Funkcja monitorowania

Nawilżanie w praktyce

System nawilżania składa się z wyjmowanego dyskowego filtra wodnego, pojemnika oraz zbiornika na wodę. W czasie działania nawilżacza wolno obracający się dysk nasącza się wodą. Zasysane powietrze przechodzi przez materiał filtrujący dysku, który skutecznie filtruje cząsteczki powietrza z zanieczyszczeń, np. alergenów, a także przyspiesza proces parowania. Oczyszczone nawilżone powietrze jest dostarczane do pomieszczenia. Co ważne, naturalny sposób parowania powoduje, że para wodna jest niewidoczna, nie osiada na meblach i nie pozostawia osadu. Filtr wodny FZ-AX6MFE został wykonany z materiałów PET oraz sztucznego jedwabiu. Jeśli jest bardzo zabrudzony, można go myć.

Przy obsłudze nawilżacza należy jedynie pamiętać o uzupełnianiu wody w zbiorniku. Zbiornik na wodę ma ergonomiczny kształt oraz wygodny uchwyt do przenoszenia. Poziom wody można kontrolować z boku zbiornika przez szczelinę. O konieczności napełnienia wody przypomina także ikona nawilżania na pulpicie sterującym, zmieniająca swój kolor z zielonego na pulsujący czerwony.

UWAGA! Nawilżone powietrze podwaja trwałość jonów z generatora Plasmacluster i szybkość oczyszczania powietrza.

Parametry związane z filtrami i nawilżaniem powietrza to:

  • wydajność oczyszczania [m3/h] – parametr ten wskazuje, ile powietrza jest w stanie przefiltrować urządzenie w ciągu godziny. Wartość jest zależna od prędkości wentylatora;
  • wydajność nawilżania [ml/h] o kreśla, jaka ilość wody jest odparowana do powietrza w ciągu godziny. Im większa jest powierzchnia pokoju, tym większa powinna być wydajność;
  • pojemność zbiornika [l] – od jego wielkości zależeć będzie, jak często będziemy dolewać wodę. Typowe objętości to 3–4 l wody;
  • głośność [dB(A)] – to ważny parametr oczyszczacza dla komfortu użytkowania. Źródłem hałasu, który może być męczący w sypialni, jest wentylator. Poziomy głośności są porównywalne w samym trybie oczyszczania i razem z nawilżaniem.

Na przykład dla urządzenia KI-G75EU wydajność oczyszczania w trybach max/med/low wynosi 450/259/90 [m3/h] dla trybu oczyszczania oraz 378/258/90 dla trybów oczyszczania i nawilżania. Im większe obroty, tym szybciej zostaną usunięte zanieczyszczenia, ale większy jest hałas urządzenia.

Poziom głośności w trybach oczyszczania max/ med/low wynosi 52/42/18 [dB(A)] natomiast dla trybu oczyszczania z nawilżaniem 49/42/20 dB(A). Dźwięk na najniższym poziomie jest praktycznie niesłyszalny i można przy nim spać.

Nawilżanie w praktyce

W sypialni warto zadbać o optymalny poziom wilgotności powietrza np. korzystając z oczyszczacza KC-G50EU.

Trwałość filtrów

Trwałość filtra zależy od zanieczyszczania w miejscu eksploatacji, stopnia wykorzystania i wyboru trybu pracy urządzenia. Trwałość filtra HEPA i filtra pochłaniającego zapachy oraz częstotliwość ich wymiany ustalono na podstawie warunków panujących w pomieszczeniu, w którym wypalanych jest 5 papierosów dziennie, a wydajność zatrzymywania kurzu i usuwania zapachów jest zmniejszona o połowę w stosunku do wydajności nowych filtrów. Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe (duże zanieczyszczenia pyłami PM2.5 czy lotnymi związkami organicznymi). Trwałość filtrów HEPA, węglowego oraz nawilżającego to nawet 10 lat użytkowania.

Automatyczne czyszczenie filtra wstępnego

Automatyczne czyszczenie filtra wstępnego

W najnowszym oczyszczaczu Sharp KI-G75EU zastosowano innowacyjne rozwiązanie – automatyczne oczyszczanie filtra wstępnego. Filtr wstępny, na którym osadza się kurz, w czasie pracy podlega cyklicznemu „odkurzaniu”. Czyszczenie filtra trwa 8 minut i jest ponawiane co 48 godzin. Jeśli anulujemy tryb automatycznego czyszczenia, urządzenie mimo to będzie uruchamiało taki tryb samoczynnie po 720 godzinach (24 h × 30 dni = 720 h).

Mechanizm filtra wstępnego przypomina roletę w oknie. Jest zbudowany z dwóch rolek, mocowanych na górze i dole tylnej osłony obudowy oczyszczacza między którymi znajduje się materiał filtra. W czasie czyszczenia napędzana silnikiem rolka powoduje przewijanie zakurzonego materiału filtra względem obracającej się szczotki, która czyści materiał, a kurz zbiera się w pojemniku umiejscowionym pod filtrem. Sam materiał filtra można uprać ręcznie. Na panelu sterującym jest przycisk do uruchamiania tej funkcji. Dodatkowo na wyświetlaczu przednim na specjalnym wskaźniku pojawia się informacja o konieczności opróżnienia pojemnika z kurzem z filtra. Podczas czyszczenia filtra praca oczyszczacza zostaje wstrzymana, a wskaźnik zanieczyszczenia filtra wstępnego zostaje podświetlony.

Automatyczne czyszczenie filtra wstępnego

Redukcja elektryczności statycznej

Redukcja elektryczności statycznej

Oczyszczacze marki Sharp mogą redukować elektryczność statyczną na dwa sposoby – przez utrzymanie określonego poziomu wilgotności i jonizację powietrza. Wszyscy znamy zjawisko elektrostatycznego elektryzowania się włosów, przylegania odzieży lub przyciągania drobin kurzu, kiedy przejdziemy po suchym dywanie czy zakładamy koszulę z tworzywa sztucznego. Jest ona groźna także dla elektronicznych urządzeń, które może uszkodzić.

Materiały mogą się elektryzować ładunkami dodatnimi lub ujemnymi w zależności od ich rodzaju (dodatnie – włosy, papier, futro, szkło, wełna, jedwab, bawełna, ujemne – drewno, ebonit, polister, PCW i wiele innych). Najprostszym sposobem zapobiegającym elektryzowaniu przedmiotów jest utrzymanie określonego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Przy optymalnej względnej wilgotności powietrza na poziomie 50 – 55 proc. wzrasta przewodność elektryczna powietrza na powierzchni materiałów, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrycznych.

Jony z generatora Plasmacluster dodatnie i ujemne są w stanie także zmniejszyć ładunek elektrostatyczny. Skierowany na naelektryzowany materiał strumień jonów dodatnich i ujemnych powoduje, że ładunki na materiale będą przyciągać jony o przeciwnych znakach, przez co stają się obojętne. Im jonów jest więcej, tym proces redukcji ładunków zachodzi szybciej. Przykładowy czas redukcji elektryczności statycznej dla stężenia 25 000 jonów/cm3 wynosi tylko 2,7 min, a dla 7000 jonów/cm3 wynosi 13 minut. Badania przeprowadzono dla oczyszczacza KI-G75EU w pomieszczeniu o powierzchni 41 m2.

Redukcja elektryczności statycznej
2019-12-02
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket