KAERCHER

Dzień osób sprzątających zawodowo pierwszy raz obchodzony w Polsce – dzięki Kaercher

Dzień osób sprzątających zawodowo

16 października obchodzono w ponad 20 krajach świata i po raz pierwszy w Polsce szczególne święto. Był to Thank Your Cleaner Day – dzień wdzięczności osobom zawodowo dbającym o czystość.

Bez codziennej pracy tych osób nie sposób wyobrazić sobie działania żadnej firmy czy instytucji. Nie mówiąc o funkcjonowaniu całych zbiorowości takich jak miasta czy gminy. Osoby dbające o porządek i czystość w przestrzeni publicznej spełniają niezwykle ważną funkcję w społeczeństwie a ich praca ma dla nas wszystkich ogromną wartość.

Tego dnia w sposób szczególny warto zwrócić na to uwagę i docenić wkład personelu sprzątającego.

Wydarzenie odbywające się 16 października w krakowskiej siedzibie Kaercher patronatem objęła Polska Izbą Gospodarcza Czystości.

Tego dnia na pracowników dbających o porządek i bezpieczeństwo obu biurowców należących do firmy Kaercher znajdujących się przy ulicy Stawowej 138 i 140 czekała miła niespodzianka.

W recepcji nowego budynku wręczono pracownikom specjalne podpisane przez Dyrektora Kaercher Sp z. o. o. Pana Jacka Olko wyrazy uznania.

Następnie zaprezentowano film, który wyraża filozofię firmy Kaercher, która nieodłącznie jest związana z etosem pracy osób z branży czystościowej. 

Po tej części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek i wręczenie drobnych upominków od firmy dla bohaterów tego dnia.

W wydarzeniu wzięli licznie udział  pracownicy Kaercher zatrudnieni w siedzibie głównej firmy w Krakowie,  którzy w pełen entuzjazmu sposób wyrażali swoje uznanie dla pracy personelu sprzątającego i ochrony.

Thank Your Celaner Day powstał z inicjatywy firmy Kaercher w 2015 roku w Nowej Zelandii. Obecnie obchodzony jest w ponad 20 krajach świata i liczba ta stale rośnie.

Po tegorocznym sukcesie wydarzenia polska filia Kaercher z pewnością będzie obchodzić to święto także w kolejnych latach.

2019-11-04
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket