AMICA

Stabilne tempo wzrostu

Stabilne tempo wzrostu

Pierwsza połowa 2019 r. doskonale wpisała się w długookresowy trend ekspansji sprzedażowej Grupy Amica. Przychody firmy wzrosły o 4,7 proc. rdr, do blisko 1,4 mld zł, co przełożyło się na podobne tempo wzrostu zysku operacyjnego i wyniku EBITDA, odpowiednio do 61,2 mln zł oraz 87,7 mln zł.

Na wynik brutto wpływ miało niższe o 2 mln zł saldo działalności finansowej, a rezultat netto (38,1 mln zł) obarczony był zaksięgowaniem wyższego w ujęciu rok do roku o 10,7 mln zł podatku dochodowego. Jest to m.in. efekt wykorzystywania aktywa podatkowego, związanego z ulgami specjalnej strefy ekonomicznej (7,4 mln zł w I połowie 2019 r.) oraz braku aktywowania w 2019 r. wydatków strefowych (9,7 mln zł w I połowie 2018 r.).

Grupa Amica dba jednocześnie o pozycję gotówkową oraz bezpieczne wskaźniki finansowe. Pomimo wypłaty dywidendy, na koniec czerwca stan środków pieniężnych (59,3 mln zł) był wyższy o blisko 33 proc. rok do roku. Wskaźnik długu netto do EBITDA to niskie 1,35, a wskaźniki płynności znajdują się na stabilnych poziomach.

Widać ponadto dalszy dynamiczny rozwój Grupy Amica w Europie Zachodniej (+6 proc. rdr), będącej największym rynkiem z udziałem w całkowitej sprzedaży produktów i towarów na poziomie 44 proc. (577 mln zł). W Niemczech wzrosła sprzedaż szerokiego asortymentu produktowego. W Wlk. Brytanii szczególnym powodzeniem cieszyły się kuchnie wolnostojące, a we Francji – sprzęt grzejny.

Na rynku polskim (+8 proc. rdr), który odpowiadał za 26 proc. łącznej sprzedaży, największą dynamikę sprzedaży zanotowały kuchenki mikrofalowe (+67 proc.) i sprzęt chłodniczy (+17 proc.). Rynki wschodnie stanowiły 15 proc. w całkowitej sprzedaży Grupy Amica przy stabilnej wartości nominalnej, przy czym rynek rosyjski spadł o 15 proc., a ukraiński wzrósł o 33 proc. rdr. W Skandynawii, stanowiącej 8 proc. łącznej sprzedaży asortymentem wzrostowym były piekarniki, lodówki, zmywarki i pralki. Natomiast w regionie Południe, stanowiącym 7 proc. w obrotach, półrocze upłynęło pod znakiem zrównoważonego rozwoju.

2019-09-30
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket