APPLiA POLSKA

Kodeks dobrych praktyk dla żelazek

Kodeks dobrych praktyk

Od lipca konsumenci mogą łatwiej porównywać wydajność żelazek i generatorów pary. Wszedł w życie Kodeks dobrych praktyk producentów i importerów żelazek.

Jego sygnatariusze dobrowolnie zobowiązują się do stosowania jednolitych standardów pomiaru szybkości wyrzutu pary z żelazek oraz zasad komunikowania deklaracji wydajności pary.

Kodeks to znaczne korzyści dla konsumentów. Przede wszystkim daje im możliwość wiarygodnego porównywania wydajności żelazek dzięki wykorzystaniu mierzalnych, jednolitych oraz odtwarzalnych standardów pomiaru. To także przejrzystość metodologii badań oraz pewność zadeklarowanych wartości – mówi Wojciech Konecki, członek zarządu i dyrektor generalny APPLiA Polska.

Kodeks dobrych praktyk producentów i importerów żelazek dotyczy wszystkich urządzeń do prasowania wyprodukowanych przez jego sygnatariuszy. Żelazka bezprzewodowe oraz urządzenia wyłącznie do użytku pionowego nie są objęte tym kodeksem. Sygnatariusze wyrażają zgodę na dokonanie pomiarów oraz sporządzanie deklaracji efektywności pary w oparciu o metody pomiaru określone w normie IEC 60311: 2016-12.

Dodatkowo informacje dotyczące wydajności pary zawarte w drukowanych i cyfrowych materiałach marketingowych oraz na opakowaniach powinny być zgodne z wymogami dla deklaracji efektywności pary (m.in. ten sam rozmiar czcionki, przedstawienie w formie obrazkowej i/lub tekstowej powinny znajdować się po tej samej stronie opakowania).

Powyższe zasady nie dotyczą reklam telewizyjnych lub radiowych, deklaracji umieszczonych na samym urządzeniu oraz innych komunikatów, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca można zakomunikować tylko jeden parametr urządzenia. W odniesieniu do tego ostatniego punktu, sygnatariusze kodeksu mają swobodę wyboru parametru do komunikowania, o ile deklaracja dotycząca efektywności pary jest przekazywana w dokumentacji lub materiałach marketingowych.

Kodeks dobrych praktyk producentów i importerów żelazek wszedł w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Obowiązki dotyczące deklaracji efektywności pary obowiązują od 1 lipca 2020 r. w przypadku modeli wyprodukowanych po raz pierwszy po 1 lipca 2019 r. Modele wyprodukowane do 1 lipca 2019 r. będą podlegały pod te obowiązki od 1 lipca 2021 r. Kodeks podpisały firmy reprezentujące 18 głównych marek obecnych na rynku żelazek: AEG, Altus, Arcelik, Arctic, Ariete, Beko, Bosch, Braun, Calor, De’Longhi, Electrolux, Grundig, Moulinex, Philips, Rowenta, Siemens, Tefal i Vestel.

2019-07-26
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket