APPLiA POLSKA

Stanowisko branży AGD do „Polityki energetycznej Polski...”

Stanowisko branży AGD do

Związek producentów AGD, APPLiA Polska przygotował stanowisko wobec „Polityki energetycznej Polski...”. Popierając działania przewidziane w celu zwiększenia efektywności energetycznej, apeluje o stworzenie systemu wsparcia oszczędności energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.

Związek pracodawców AGD APPLiA Polska, zrzeszający 28 producentów i importerów, przygotował oficjalne stanowisko do projektu „Polityki energetycznej Polski 2040”. Związek zwraca uwagę na to, że branża AGD od lat systematycznie przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w domach przez dostarczanie coraz wydajniejszych i oszczędniejszych produktów. Tym samym zgadza się z potrzebą rozwijania jednego z celów „Polityki energetycznej Polski...”, jakim jest efektywność energetyczna. Popiera także działania przewidziane do realizacji tego celu, wnosząc jednak do nich uwagi. Na poparcie tej tezy APPLiA Polska przytacza własne analizy, z których wynika, że ok. 67 urządzeń dużego AGD oraz odkurzacze odpowiadają za konsumpcję ponad 11 TWh energii elektrycznej. Ich wymiana na najwydajniejsze pozwoliłaby wartość tę zredukować do 6 TWh. Związek zwraca również uwagę, że obecnie jedynym narzędziem wsparcia gospodarstw domowych jest system białych certyfikatów, czyli świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

2019-02-27
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket