AMICA

Rosną przychody spółki

Rosną przychody spółki

Amica, największy polski producent dużego AGD, ma za sobą kolejny okres sprawozdawczy z rosnącą skalą działalności, która przekłada się na rekordowe 2774,4 mln zł skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały.

W samej pierwszej połowie bieżącego roku grupa Amica zaksięgowała 1319,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 10 proc. w ujęciu rok do roku.

– Jest to efekt konsekwentnej ekspansji geograficznej i produktowej grupy Amica, które przełożyły się na wzrost sprzedaży we wszystkich regionach, szczególnie w Europie Zachodniej i na południu kontynentu. W szczególności w ujęciu rok do roku pozytywnie na przychody wpłynęło konsolidowanie od II kw. 2017 r. francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme, której przejęcie sfinalizowaliśmy pod koniec marca zeszłego roku – komentuje Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Amica SA.

Pod presją kolejny kwartał znalazły się marże, co jest efektem m.in. konsolidowania kosztów przejętej spółki Sideme, wzrostu cen nabywanych towarów i kosztów ich transportu, a także wzrostu kosztów produkcji, w tym wynagrodzeń. Co więcej, negatywnie na marże wpłynął również wzrost udziału towarów w tzw. miksie produktowym, które z zasady charakteryzują się niższymi marżami. Jednocześnie przed rokiem wsparciem dla wykazanej rentowności było jednorazowe przeszacowanie wartości zapasów produktów.

W rezultacie w całym pierwszym półroczu grupa Amica wypracowała 367,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+1 proc. rdr), co oznacza spadek marży na poziomie 2 p.p., do 27,8 proc. Wynik EBITDA obniżył się o 17 proc. rdr, do 84,0 mln zł, co oznacza spadek marży na poziomie 2 p. p., do 6,4 proc. W tym samym tempie zmniejszyła się marża zysku operacyjnego – do 4,4 proc., 578 mln zł.

2018-10-05
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket