PHILIPS

Prezentuje raport „Global Beauty Index”

Prezentuje raport „Global Beauty Index”

W kwestii oceny produktów do pielęgnacji urody kobiety są zgodne – liczy się przede wszystkim skuteczność. Gdy już znajdą produkt, który zapewnia oczekiwane efekty, to bez względu na to, czy chodzi o nieskazitelną cerę, lśniące włosy czy gładką skórę, stają się wiernymi i lojalnymi klientkami.

Jak wynika z najnowszego raportu „Philips Global Beauty Index”, skuteczność to dla kobiet nadal jedno z najważniejszych kryteriów oceny produktów do pielęgnacji urody, o czym świadczy fakt, że 65 proc. ogółu respondentek podejmuje decyzje o zakupie, kierując się skutecznością produktu i efektami, jakie zapewnia. W skali globalnej skuteczność jest w ocenie kobiet daleko ważniejszym kryterium niż wielofunkcyjność produktu (26 proc. wskazań), jego oddziaływanie na samopoczucie (25 proc.) lub przyjazność dla środowiska (22 proc.). Sugeruje to, że jeśli tylko produkt okaże się skuteczny, kobiety będą skłonne pójść na ustępstwa w kwestii pozostałych jego atrybutów.

Co ciekawe, to właśnie Polki przypisują skuteczności najważniejsze znaczenie – aż 77 proc. respondentek uznało skuteczność za kluczowy czynnik przesądzający o zakupie. Podobną postawę reprezentuje 75 proc. Rosjanek i Japonek.

Mądre inwestycje w piękno przynoszą długoterminowe korzyści. Wyniki badania „Philips Global Beauty Index 2018” dowodzą, że na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrósł odsetek kobiet inwestujących w skuteczne produkty do pielęgnacji urody, takie jak np. elektryczne szczoteczki do oczyszczania twarzy czy depilatory IPL. O ile w 2015 r. elektrycznej szczoteczki do twarzy używało zaledwie 9 proc. ogółu, to w 2018 r. odsetek ten wzrósł do 15 proc. Podobnie odsetek kobiet stosujących depilatory IPL zwiększył się z 3 proc. w 2015 r. do 7 proc. w 2018 r.

41 proc. ogółu respondentek z badania „Philips Global Beauty Index” chciałoby , żeby w ciągu najbliższych pięciu lat produkty do pielęgnacji urody były opracowywane w oparciu o szerzej zakrojone badania naukowe i przy wykorzystaniu innowacyjnych składników.

2018-09-11
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket