ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Wymagania dla radioodbiorników DAB+

Wymagania dla radioodbiorników DAB+

W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęły się prace specjalnego zespołu z udziałem ZIPSEE Cyfrowa Polska nad ustaleniem wymagań, które będą musiały spełniać cyfrowe odbiorniki radiowe wyposażone w DAB+ wprowadzane na polski rynek. O określenie takich wymagań poprosili sami producenci.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w 11 czerwca 2018 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Emitela, Polskiego Radia oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Członkowie zespołu zgodzili się wspólnie, że w Polsce konieczne jest opracowanie nowego rozporządzenia w zakresie wymagań technicznych dla odbiorników cyfrowych, bo to, które jest obecnie obowiązujące (z 2014 r.), nie odpowiada dzisiejszym potrzebom i czekającej Polskę w przyszłości całkowitej cyfryzacji polskiej radiofonii. Co ma ono zawierać? Przede wszystkim wspólnie stwierdzono, że konieczne jest wyspecyfikowanie funkcji, które powinien obsługiwać dany typ cyfrowego odbiornika radiowego, w tym najważniejszej – funkcji powiadamiania ratunkowego.

Podczas spotkania dyskutowano również nad tym, czy nowe wymagania techniczne powinny być osobne dla różnego typu odbiorników, np. inne dla samochodowych, a jeszcze inne dla multimedialnych. Oczekiwania części członków zespołu są też takie, aby w pracach zostały uwzględnione minimalne wymagania dla tanich odbiorników, które mogą nie obsługiwać pełnej specyfikacji normy ETSI, a które mogą z powodzeniem funkcjonować na rynku.

– Prace ministerialnego zespołu, którego jesteśmy członkiem, są kolejnym krokiem w nieuniknionym procesie cyfryzacji radia w Polsce. To proces wolniejszy niż w wypadku telewizji, ale mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on przyśpieszony – powiedział śpieszony Dominik Dobek z ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski złożył prezesowi ZIPSEE Cyfrowa Polska – Michałowi Kanownikowi obietnicę, że nowe wytyczne zostaną wydane do końca roku. Takie też oczekiwania ministra zostały powtórzone członkom zespołu.

2018-08-08
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket