PHILIPS LIGHTING

dostarczył miliard lamp i opraw ledowych w ramach udziału w akcji "Global Lighting Challenge"

dostarczył miliard lamp i opraw ledowych w ramach udziału w

Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, dostarczył miliard lamp i opraw ledowych w ramach udziału w akcji 'Global Lighting Challenge’. Ministerialny projekt ukierunkowany na czyste źródła energii polega na wykorzystaniu dziesięciu miliardów wysokiej jakości punktów świetlnych do poprawy efektywności energetycznej na świecie. W ramach udziału w akcji Philips Lighting udało się już dostarczyć ponad połowę zadeklarowanych do 2020 roku dwóch miliardów świateł.

Philips Lighting jest pierwszą firmą, której udało się przekroczyć tę granicę. Jest to przełom w globalnym przechodzeniu na oświetlenie energooszczędne, kluczowym środku do spowolnienia zmian klimatu. W grudniu 2006 roku, kiedy Philips Lighting przekonywała do globalnego wycofywania oświetlenia wykorzystującego tradycyjne żarówki, samo oświetlenie pochłaniało 19% energii elektrycznej generowanej na całym świecie. Poziom ten obniżono do 15% w 2015 roku, po podpisaniu Porozumienia paryskiego. Obecnie jesteśmy na drodze do dalszego spadku, tym razem do 8% do 2030 roku.

"Ten kamień milowy pokazuje, że jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzać przejście z konwencjonalnych technologii oświetleniowych na oświetlenie LED, które znacznie wpłynie na osiągnięcie globalnych celów związanych z zapobieganiem zmianom klimatu. Efektywność energetyczna jest na wyciągnięcie ręki - obecnie poprawia się o około 1,5% rocznie, ale podwojenie tego wskaźnika do 3% rocznie pozwoliłoby nam na powrót na ścieżkę zrównoważonego zużycia energii”, powiedział Harry Verhaar, Kierownik ds. globalnych, publicznych i rządowych w Philips Lighting.

"Dla porównania: dzięki zastąpieniu przestarzałych źródeł światła oświetleniem LED udało się osiągnąć oszczędność odpowiadającą ilości energii generowanej przez 30 średniej wielkości elektrowni węglowych i emisji CO2 generowanych przez 12 mln samochodów. Wpływ podjętych działań jest realny i mierzalny”, dodaje Verhaar.

Zwyczajna wymiana żarówki konwencjonalnej na ledową powoduje znaczne oszczędności energii, a w połączeniu z użyciem systemów oświetleniowych oszczędności mogą się jeszcze pomnożyć zwiększając potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia nawet o 80%.

Miliardowa lampa LED została wręczona grupie przedstawicieli międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych podczas specjalnej ceremonii w Bonn, w której, w ramach konferencji United for Efficiency, uczestniczyło wielu zwolenników wprowadzenia zmian środowiskowych, w tym

przedstawiciele ONZ, Międzynarodowa Agencja Energetycznej (IEA) i Funduszu Globalnego Środowiska.

Rachel Kyte, Sekretarz Wykonawczy i Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ dla Sustainable Energy for All powiedziała: "W Paryżu wiele firm zobowiązało się do dążenia do niskoemisyjnego świata. Philips Lighting przeszła od słów do działania. W ciągu zaledwie dwóch lat udało im się wykonać połowę zobowiązania polegającego na dostarczeniu 2 miliardów żarówek LED do 2020 roku. Miliard świateł ledowych zaspokaja zużycie prądu 300 tysięcy gospodarstw domowych. Philips Lighting pokazuje, że razem możemy zajść jeszcze dalej, jeszcze szybciej”.

Podczas ceremonii firma Philips Lighting wezwała rządy krajów na całym świecie do dołączenia do poniższych, wspólnych działań mających na celu sprawienie, że świat będzie bardziej energooszczędny:

  •  Do 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w oświetlenie LED lub porównywalne
  •  Do 2025 r. całe oświetlenie uliczne powinno być ledowe lub porównywalne
  •  Do 2030 r. wszystkie budynki biurowe powinny być wyposażone w oświetlenie LED lub porównywalne

Akcja Global Lighting Challenge jest ministerialną kampanią ukierunkowaną na czyste źródła energii. Jej celem jest osiągnięcie globalnego, narastającego wskaźnika sprzedaży niedrogich produktów oświetleniowych wysokiej wydajności i jakości, takich jak lampy LED, o wysokości 10 miliardów. Przejście do energooszczędnego oświetlenia może być jedną z najbardziej znaczących krótkoterminowych inicjatyw ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Istotnie, w nowym badaniu1 opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną wskazano, że gdyby nie zmiany wprowadzane od 2000 roku, w 2016 zużywalibyśmy 12% więcej energii niż obecnie. Osiągnięta różnica to równowartość zużycia całej Unii Europejskiej

2017-12-15
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket