POL-LIGHTING

Dobra zmiana w oświetleniu LED - stawiamy na jakość

Dobra zmiana w oświetleniu LED

23 listopada w Bibliotece UW w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting. Tegoroczna edycja była skoncentrowana na problemach związanych z obecnością na polskim rynku produktów oświetleniowych LED (ang. light-emitting diode) o niewłaściwych parametrach. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Polski Komitet Oświetleniowy.

Michał Waloch, Dyrektor Generalny Pol-Lighting, zaprezentował raport z badań laboratoryjnych produktów oświetleniowych (oprawy LED, źródła światła). Wyłania się z niego dość krytyczny obraz sytuacji: 43 proc. przebadanych opraw LED o mocy >25 W nie spełniało wymagań normy EN-61000-3-2 EMC. Poziomy emisji harmonicznych były przekroczone od 109 proc. do 681proc. (średnia przekroczeń: ok. 300 proc.). Zdarzają się także tzw. błędy w cechowaniu (kiedy producent deklaruje większą moc, np. 40 W, a w rzeczywistości oprawa czy źródło mają mniejszą moc, np. ok. 15 W).

Dobra zmiana w oświetleniu LED1

Fot. Materiały prasowe

Michał Waloch, Dyrektor Generalny Pol-Lighting, zaprezentował raport z badań laboratoryjnych produktów oświetleniowych (oprawy LED, źródła światła). Wyłania się z niego dość krytyczny obraz sytuacji: 43 proc. przebadanych opraw LED o mocy >25 W nie spełniało wymagań normy EN-61000-3-2 EMC. Poziomy emisji harmonicznych były przekroczone od 109 proc. do 681proc. (średnia przekroczeń: ok. 300 proc.). Zdarzają się także tzw. błędy w cechowaniu (kiedy producent deklaruje większą moc, np. 40 W, a w rzeczywistości oprawa czy źródło mają mniejszą moc, np. ok. 15 W).

Zaprezentowane zostały także wyniki badań lamp LED w programie EEPLIANT oraz prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urząd Komunikacji Elektronicznej (urządzenia oświetleniowe wykorzystujące technikę LED są jednym podlegają kontroli UKE ze względu na fakt, że mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne i zakłócać przy tym prace innych urządzeń oraz komunikacje radiowa).Sprawdzono informacje podawane na opakowaniu oraz deklarację zgodności. Modele lamp, które podejrzewano o brak zgodności zostały przebadane w laboratorium.Wykonano kontrolę dokumentacji 134 modeli lamp, z czego dla 117 przeprowadzono przegląd uproszczony. Wykonano całościowe badanie 86 lamp LED, które obejmowało m.in. parametry trwałości i inne związane z wydajnością, takie jak np.: oddawanie barw, współczynnik mocy, moc, kąt promieniowania, strumień świetlny. Wybór modeli lamp do badania podyktowany był prawdopodobieństwem wykazania braku zgodności z wymogami. Dotychczas brak zgodności z jednym lub więcej właściwym rozporządzeniem UE stwierdzono w przypadku 76 lamp.
Informacja na opakowaniu: brak zgodności wśród 45 proc. lamp
Deklaracja zgodności: 37 proc. niezgodnych
Dostępność i treść dokumentacji: 54 proc.niezgodnych
Strumień świetlny: 59 proc. niezgodnych
Moc elektryczna: 19 proc.niezgodnych
Współczynnik efektywności energetycznej: 20 proc. niezgodnych
Temperatura barwowa: 13 proc.niezgodnych
Oddawanie barwy: 5 proc.  niezgodnych
Współczynnik efektywności energetycznej: 7proc. niezgodnych
Współczynnik trwałości lampy 23 proc. niezgodnych
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 17 proc.niezgodnych

Odpowiedzialność za wprowadzenie produktu nie spełniającego wymagań informacyjnych technicznych i funkcjonalnych ponosi producent, importer albo instalator. Niestety konsument ma niewiele możliwości sprawdzenia, czy kupowana lampa LED spełnia wymagania. Może w ramach ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta zgłosić wadliwy produkt do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co może skutkować dotkliwą karą na przedsiębiorcę. Prezes UKE – zgodnie z nową ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ma prawo nakładać na wprowadzającego produkt niespełniający wymagań kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 5 000 do 100 000 PLN. Oznacza to, że Prezes UKE bez wyroku sądu powszechnego ma możliwość nakładania sankcji na importerów wprowadzających wyrób niezgodny z wymaganiami. Art. 88 Ustawy o karach pieniężnych mówi, że – Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Najdotkliwsza kara to wycofanie wyrobów dostępnych już w sprzedaży z obrotu, nakaz zniszczenia wyrobu!!!

2017-11-29
Pol-Lighting
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket