QNAP

Serwer NAS jako magazyn danych w przedsiębiorstwie

Serwer NAS jako magazyn danych

Podstawowa funkcja serwera NAS (ang. network attached storage) to możliwość udostępniania gromadzonych danych za pośrednictwem sieci lokalnej czy Internetu na różne urządzenia niezależnie od ich systemu operacyjnego. Jednak serwery Turbo Nas marki QNAP oferują także szereg innych funkcji, np. tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie nimi czy ochrona danych przed ransomware.

Jest to zresz tą główna różnica między nimi a pamięciami DAS (direct attached storage), powszechniej znanymi po prostu jako nośniki podłączane do komputera bezpośrednio, np. dyski USB, karty pamięci czy pendrive’y. Łączność sieciowa oraz zaawansowane oprogramowanie i system QTS z obsługą migawek w serwerach Turbo NAS marki QNAP przynosi jednak szereg korzyści, wśród których można wymienić przede wszystkim możliwość bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym odporność na coraz powszechniejsze ataki ransomware.

Obecnie na ataki cyberprzestępców narażone są nie tylko wielkie korporacje, ale i MŚP, w których często kwestie bezpieczeństwa danych traktuje się po macoszemu. Jest to podejście nierozważne, ponieważ często w takich instytucjach udany atak może stanowić o być albo nie być firmy. Warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu.

Serwer NAS jako magazyn danych w przedsiębiorstwie 2

Hybrid Backup Sync umożliwia wygodne tworzenie kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych, w chmurze czy na zdalnych serwerach NAS.

Udostępnianie danych na różnych platformach

Serwer Turbo NAS QNAP może być wykorzystany jako centralny magazyn danych w przedsiębiorstwie. Podstawowa zaleta tego rozwiązania to możliwość udostępniania tych samych treści i pracy na tych samych plikach niezależnie od środowiska platform roboczych w firmie (Windows, Linux, MacOS czy Android). Co ważne, dzięki rozwiązaniom sprzętowym takim jak 1 GbE i 10 GbE serwery Turbo NAS oferują dużą wydajność, a przechowywane na nich zasoby dostępne są z taką szybkością, jakby znajdowały się na dyskach lokalnych. Administrator systemu może sprawować pełną kontrolę nad udostępnianiem zasobów użytkownikom przez zarządzanie pojedynczymi kontami lub grupami. Ułatwieniem jest możliwość łatwego importu konta i hasła użytkowników domenowych. Dane gromadzone na serwerze chronione są przed awarią dysków twardych przez możliwość zastosowania macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10. W celu łatwej synchronizacji zasobów gromadzonych na serwerze ze stacją roboczą producent udostępnia aplikację Qsync. Wraz z połączeniem z usługą my- QNAPCloud umożliwia ona synchronizowanie danych w dowolnej lokalizacji.

Udostępnianie danych na różnych platformach 2

Obsługa aplikacji Time Machine umożliwia zabezpieczenie komputerów Apple na serwerach QNAP.

Tworzenie kopii zapasowych na serwerze QNAP

Gromadzone dane są często najważniejszą wartością dla firm. Dlatego warto wykorzystać serwer Turbo NAS QNAP do wykonywania kopii zapasowych plików. W zależności od potrzeb użytkownik ma do wyboru różne tryby pracy oraz aplikacje, które pozwolą na wdrożenie jak najbardziej efektywnej polityki backupowej. Aplikacja QNAP Net- Bak Replicator to narzędzie, dzięki któremu łatwo możemy wykonywać kopie zapasowe. Program obsługuje synchronizację w czasie rzeczywistym, zaplanowane i automatyczne tworzenie kopii zapasowych całych dysków, dokumentów, plików multimedialnych i wiadomości e-mail z wielu komputerów z systemem Windows i zapisywanie ich na serwerze QNAP NAS. Możliwe jest także tworzenie kopii zapasowej na zdalnym serwerze przy użyciu usług FTP i WebDAV za pośrednictwem Internetu. Kopie zapasowe wykonywane są przyrostowo. Oznacza to, że po wykonaniu pierwszego backupu dopisywane są tylko nowe pliki oraz te, które zostały zmodyfikowane. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza wykonywanie kopii i pozwala oszczędzić miejsce.

Mocną stroną serwerów Turbo NAS QNAP jest również dostępność aplikacji firm trzecich, w tym umożliwiających kompleksowe zarządzanie kopiami zapasowymi. Znajdą one zastosowanie zwłaszcza przy konieczności zabezpieczenia wielu stacji roboczych. Jedną z aplikacji jest NAKIVO Backup & Replication, czyli niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych i odzyskiwania, współpracujące z oprogramowaniem VMware vSphere i Microsoft Hyper-V i AWS EC2. Umożliwia wydajne wykorzystanie pamięci masowej, szybkie odzyskiwanie danych oraz wykonywanie kopii zapasowych w chmurze. NAKIVO Backup & Replication jest dostępne bezpośrednio w AppCenter systemu QTS. Serwer NAS QNAP jest również w pełni zgodny z funkcją Time Machine. Może być więc wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych danych z komputerów z systemem MacOS.

Tworzenie kopii zapasowych na serwerze QNAP 2

Serwery QNAP mogą być wykorzystywane do tworzenia maszyn wirtualnych, do ich backupu może posłużyć aplikacja NAKIVO.

Kopia zapasowa poza serwerem

Niezawodność zarówno oprogramowania, jak i podzespołów serwerów Turbo NAS QNAP nie oznacza, że urządzenia te są niewrażliwe na działanie czynników zewnętrznych. W lokalizacji serwera zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane zdarzenia, jak pożar czy włamanie, które mogą uszkodzić serwer NAS i zgromadzone na nim dane. Dlatego też zawsze warto mieć kopie zapasową swoich danych w innej, bezpiecznej lokalizacji. W tym celu QNAP udostępnia narzędzie Hybrid Backup Sync, które pozwala na łatwe tworzenie kopii zapasowych z serwera NAS zarówno na inne serwery NAS, lokalne pamięci podłączone do portu USB, jak i do przestrzeni w chmurze. Oczywiście, użytkownik może skorzystać także z kilku nośników zabezpieczających. Możliwość kontrolowania harmonogramów backupu daje administratorowi całkowitą pewność, że dane na nośnikach zabezpieczających są zawsze aktualne. Synchronizacja może przebiegać jednokierunkowo lub dwukierunkowo. W pierwszym scenariuszu dane z serwera NAS QNAP są przesyłane na lokalne nośniki USB, do chmury czy na inny serwer NAS. Synchronizacja dwukierunkowa pozwala zaś na wymianę plików między serwerem QNAP NAS a zdalną pamięcią NAS i usługami w chmurze. Dzięki niej, jeśli będziemy pracować nad danymi np. w chmurze, to kopia na głównym serwerze również zostanie zaktualizowana. Obsługiwane usługi chmur publicznych to: Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft One- Drive for Business, Dropbox, Dropbox Business, Amazon Drive, Yandex Disk, Box, hubiC, Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, HiDrive, Backblaze B2, HKBN i chmury oparte na protokole S3/OpenStack Swift/WebDAV. W razie awarii systemu dane można szybko przywrócić z nośników kopii zapasowej do dowolnej lokalizacji. Czytelny i elastyczny interfejs aplikacji Hybrid Backup Station umożliwia łatwe planowanie harmonogramów i tworzenie wielu planów kopii zapasowych.

Kopia zapasowa poza serwerem 2

Aplikacja Qsync umożliwia synchronizowanie danych pomiędzy serwerem Turbo NAS QNAP, a stacjami roboczymi.

Ochrona przed ransomware i migawki

Ochrona przed ransomware

Ataki typu ransomware to obecnie jedno z największych zagrożeń, które stoją zarówno przed użytkownikami domowymi, jak i przedsiębiorstwami. Najczęściej oprogramowanie ransomware typu locker szyfruje dane zgromadzone na dyskach lokalnych komputera, podłączonych dyskach przenośnych, a nawet udziałach sieciowych. Dostęp do nich można odzyskać jedynie po opłaceniu okupu. Najczęściej oprogramowanie tego typu kryje się w załącznikach wiadomości e-mail, a zdarza się, że program antywirusowy nie wykrywa jego obecności.

Pierwszą linią obrony przed ransomware powinien być, oczywiście, zdrowy rozsądek. Jednak nie można liczyć tylko na niego. Dlatego tak ważne jest tworzenie kopii zapasowych danych. Serwer Turbo NAS QNAP umożliwia proste tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie plików i danych. Stosowany w nim system QTS jest również znacznie bezpieczniejszy i odporniejszy na ataki niż Windows. Szybkie tworzenie kopii zapasowych i ich przywracanie umożliwia również natywna obsługa tzw. migawek. Migawki rejestrują metadane plików poza systemem plików i umożliwiają zachowywanie i przywracanie różnych wersji tego samego pliku, folderu czy woluminu. Po ataku ransomware bądź innym nieoczekiwanym zdarzeniu w systemie dane można przywrócić do wcześniejszego stanu zarejestrowanego w migawce. Migawki oparte na blokach w serwerach QNAP obsługują przyrostowe kopie zapasowe. Pozwala to na oszczędność miejsca w pamięci masowej oraz czasu tworzenia kopii, ponieważ kopiowane są tylko wprowadzone zmiany. Migawki są autonomiczne względem systemu plików, a przywrócenie danych, np. po ataku ransomware, trwa jedynie kilka minut. Utworzone migawki można skopiować na inny serwer QNAP i dzięki temu zyskać podwójną ochronę. Dzięki rezerwacji gwarantowanego miejsca na migawki QNAP nie grozi nam sytuacja, że skończy się pamięć do ich zapisu.

Ochrona przed ransomware i migawki 2

Artykuł sponsorowany.
Wykorzystano materiały firmy QNAP.

2017-10-26
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket