Jak dobiera się wentylator sufitowy?

Od wysokości sufi tu i rodzaju wentylatora zależy powierzchnia chłodzenia. Rodzaj wentylatorów, jakich trzeba użyć, zależy od wysokości i powierzchni pomieszczenia. Od sufitu wentylatory są zawieszone w odległości 0,4 m.

Jak dobiera się
2017-07-07
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket