Ile mocy jest potrzebne do schłodzenia pomieszczenia?

Dopuszcza się zastosowanie następującego przybliżenia: na każdy metr sześcienny pomieszczenia konieczne jest zapewnienie 30 W mocy chłodzenia. Zasada ta umożliwia szybkie i proste oszacowanie mocy chłodzenia. Poniżej zamieszczono przykład dla pomieszczenia o powierzchni 35 m² i wysokości 2,5 m:

35 m² × 2,5 m = 87,5 m³ 87,5 m³ × 30 W/m3 = 2625 W = 2,625 kW

Jest to przykład przybliżonego obliczenia dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Zapotrzebowanie na moc chłodzenia zależy także od obciążenia cieplnego pomieszczenia. Parametry takie jak naświetlenie słoneczne, izolacja, liczba osób i źródeł ciepła są istotnymi czynnikami przy doborze klimatyzatora.

Ile mocy jest potrzebne do
2017-07-07
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket