Odpowiednia eksploatacja

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z drabiną czy rusztowaniem, istotne jest odpowiednie korzystanie z tych narzędzi, tak niezbędnych podczas wielu prac remontowo-budowlanych.

Drabinę powinno się sprawdzać przed każdym użyciem. Jeśli jest mokra lub ma jakieś uszkodzenia czy pęknięcia, wówczas nie powinno się z niej korzystać. Drabinę należy ustawiać na twardym podłożu, zapewniając jej stabilność. Jeśli to konieczne i mamy taką możliwość, to dla zachowania równowagi należy wykopać w ziemi niewielki otwór. Chcąc wypoziomować ustawienie, nie powinno się podstawiać pod drabinę przedmiotów, które w trakcie eksploatacji mogłyby wysunąć się i spowodować jej przewrócenie. Drabinę powinno się ustawiać jak najbliżej miejsca pracy, aby nie było konieczności zbyt częstego jej przestawiania. Nie należy też nadmiernie przedłużać zasięgu pracy drabiny. W wypadku drabin wysuwanych i opieranych o ścianę należy zachować właściwy kąt. Przyjmuje się, że odległość podstawy drabiny od ściany powinna wynosić ok. 25 proc. długości rozstawianej drabiny. Zbyt strome ustawienie może spowodować złożenie się lub przewrócenie drabiny, natomiast zbyt pochyłe ustawienie zwiększa obciążenie szczebli podczas wchodzenia po drabinie. W ekstremalnych sytuacjach może to również spowodować złamanie się konstrukcji. W wypadku drabin rozstawnych powinno się zachować maksymalny możliwy rozstaw poprzecznego wspornika (np. łańcucha). Tego typu drabin nie powinno się używać jako przystawnych, gdyż może to spowodować przewrócenie się konstrukcji. Należy też pamiętać, że zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.

W wypadku rusztowań olbrzymie znaczenie ma już samo ich rozstawienie – prawidłowe zbudowanie takiej tymczasowej konstrukcji i jej właściwe posadowienie, np. na podkładach drewnianych. Podłoże powinno zapewnić stabilność posadowionego rusztowania, które należy wyprofi lować tak, aby umożliwić odpływ wód opadowych. Istotne jest też odpowiednie rozmieszczenie kotew i stężeń. Rusztowanie nie powinno wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a najwyżej położony pomost roboczy nie powinien znajdować się wyżej niż 1,5 m ponad ostatnimi kotwami. Stężenia pionowe należy rozmieszczać symetrycznie, a ich liczba nie powinna być mniejsza niż 2 dla każdej kondygnacji rusztowania. Dodatkowo odległość pomiędzy stężeniami nie może być większa niż 10 m. Surowe wymagania stawiane są też podestom roboczym, zapewniającym drogi komunikacyjne na rusztowaniach, oraz poręczom ochronnym. Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji rusztowań można znaleźć w rozporządzeniach ministra infrastruktury oraz polskich normach.

Odpowiednia eksploatacja
2017-07-06
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket