Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo

Prace ze szlifierkami kątowymi nie należą do najbezpieczniejszych. Należy je wykonywać w odpowiedniej odzieży ochronnej – przede wszystkim w rękawicach i okularach ochronnych, jak również w ochronnikach słuchu.

Zanim jednak przystąpimy do działania, trzeba dokładnie sprawdzić samo narzędzie oraz osprzęt: ogólny stan techniczny urządzenia, tarczy i osłony. Tarcze tnące czy szlifierskie nie mogą mieć pęknięć ani wyszczerbień.

Podczas pracy szlifierki wytwarzają dużą ilość iskier. Należy więc zadbać o to, aby w pobliży miejsca pracy nie znajdowały się materiały łatwopalne, co mogłoby przyczynić się do powstania pożaru. Kierunek obrotów należy ustawić tak, aby pył i snop iskier skierowane były do przodu, a nie w stronę operatora.

Bezpieczeństwo wykonywanej pracy zależy również od rozwiązań zastosowanych w szlifierkach. Mamy tu na myśli m.in. funkcję łagodnego rozruchu. Bywa ona różnie nazywana, zależnie od producenta szlifierki kątowej (np. Soft Start). Umożliwia delikatny rozruch narzędzia, bez „szarpnięcia” podczas włączania zasilania. Szlifierka może mieć też sprzęgło przeciążeniowe (odłączające napęd w razie zakleszczenia się tarczy), czujnik termiczny (unieruchamiający urządzenie w razie zagrożenia przegrzaniem), a także zabezpieczenie przed ponownym, nagłym uruchomieniem po zaniku napięcia. Kolejnymi przydatnymi mechanizmami są hamulec bezpieczeństwa (natychmiast unieruchamiający tarczę po wyłączeniu zasilania urządzenia) oraz bezpieczny wyłącznik (chroniący przed poranieniem operatora lub uszkodzeniem obrabianego materiału w razie upadku lub zasłabnięcia operatora, czyli w sytuacjach, gdy użytkownik utraci kontrolę nad narzędziem).

2017-07-06
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket