POWER FRUITS

Owoce jagodowe podbijają europejski rynek spożywczy

Owoce jagodowe podbijają

Handel wyprodukowanymi w Europie owocami odbywa się przede wszystkim na rynku wewnętrznym Unii, przy czym obrót nimi jest niemal dwukrotnie większy niż warzywami. Owoce stanowią aż 61,5% łącznej wartości wymiany. Istotnym jej elementem są owoce jagodowe, na które przypada 9,2% całości handlu wewnątrz UE.  Równolegle do wzrostu sprzedaży owoców jagodowych zauważalny jest również wzrost ich konsumpcji, a także świadomości na temat walorów smakowych oraz zdrowotnych.

Przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych stale wzrasta zapotrzebowanie na owoce, w tym owoce jagodowe, pochodzące z rynku europejskiego. Wraz ze wzrostem konsumpcji Europejczycy stają się coraz bardziej świadomi zasad zdrowego odżywiania i częściej poszukują informacji na ten temat. 

Dlatego też promocja oraz wspieranie świadomości dotyczącej owoców jagodowych to główne cele trzyletniej kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” zainicjowanej przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzonej od 2015 roku na rynkach pięciu europejskich państw: Polski, Austrii, Czech, Finlandii i Szwecji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach drugiego roku kampanii, nawyki żywieniowe Europejczyków ulegają zmianie. W sezonie owoce jagodowe są najczęściej spożywane od jednego do dwóch razy w tygodniu. Od 2014 roku ich konsumpcja w krajach takich jak Polska i Austria wzrosła nawet o 8%. W Finlandii wzrost jest równie wysoki, gdyż wynosi 6%. W Szwecji z kolei niezwykle liczna jest grupa osób deklarujących spożycie owoców jagodowych codziennie. Na taką częstotliwość wskazuje aż 18% badanych Szwedów, czyli o 4% więcej niż Polaków.

Owoce jagodowe podbijają

Mieszkańcy krajów, w których realizowana jest kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” deklarują, iż najchętniej kupowanymi przez nich owocami jagodowymi są truskawki. Tak wskazało ponad 38% ankietowanych Polaków i aż 41% Austriaków. Na drugim miejscu wskazywane były zazwyczaj maliny (m.in. w Polsce, Austrii, Czechach) bądź owoce borówki, które okazały się być bardziej popularne w krajach skandynawskich.

Owoce jagodowe podbijają

Od 2014 r. sprzedaż owoców jagodowych utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Świeże owoce jagodowe stały się niezwykle popularne w większości europejskich państw. Podstawowym problemem dla wciąż rosnącego popytu jest natomiast ograniczona dostępność tych owoców poza głównym sezonem ich produkcji oraz duża podatność zbiorów na wszelkie zmiany temperatury i zjawiska klimatyczne. To sprawia, że owoce sezonowe są trudniej dostępne i postrzega się je jako bardziej ekskluzywne. Branża rozwija się jednak dynamicznie i tendencja wzrostowa w wielkości zbiorów i konsumpcji owoców prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przyszłości. 

Tym ważniejsze okazują się działania informacyjne, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat owoców jagodowych – ich wartości odżywczych oraz możliwości wykorzystania w diecie, jak również  umiejętności rozpoznawania owoców cechujących się  wysoką jakością i przystępną ceną.

Badania wskazują, iż po dwóch latach trwania kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, wskaźnik świadomości na temat owoców jagodowych, w każdym z krajów, w których prowadzone są działania, wynosi ponad 70% . Osiągnięcie tak wysokiego wyniku z pewnością nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwentne działania informacyjne oraz współpraca z ekspertami i liderami opinii. Kampania #PowerFruits obejmuje swoim zakresem szereg różnorodnych działań, od prowadzenia portalu internetowego, aktywnej komunikacji w social mediach po organizację akcji BTL, konferencji prasowych oraz zintegrowanej kampanii reklamowej w prasie, Internecie oraz na nośnikach outdoorowych. Realizowane działania są pozytywnie oceniane zarówno przez inicjatorów kampanii, przedstawicieli rynku, a co najważniejsze przez samych konsumentów. Program zakończy się wraz ze styczniem 2018 roku. W ostatnim, trzecim roku kampanii przewidziana została realizacja kolejnych działań, takich jak chociażby konferencje prasowe oraz akcje BTL, których celem jest zarówno edukacja jak wzrost zainteresowania konsumentów owocami jagodowymi.

Owoce jagodowe podbijają
Owoce jagodowe podbijają
Owoce jagodowe podbijają
Owoce jagodowe podbijają
Owoce jagodowe podbijają
Owoce jagodowe podbijają

Źródło: informacja prasowa

2017-06-22
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket