AMICA

Dynamiczny wzrost Grupy Amica na rynkach wschodnich

Dynamiczny wzrost Grupy Amica

  • Grupa Amica konsekwentnie realizuje strategię HIT2023,prowadząc ekspansję geograficzną i produktową, wyróżniając się na rynku jakością i innowacyjnością;
  • W I kw. 2017 ze względu na m.in. kursy walut i sytuację rynkową wzrost wartości sprzedaży w regionie Wschód o 23% rdr oraz spadek o 11% rdr w regionie Zachód;
  • Przejęcie francuskiej spółki Sideme w marcu br. wzmacnia pozycję i możliwości sprzedażowe w regionie Zachód;
  • Stabilne wyniki I kw. 2017 rdr pomimo znacznego wzrostu cen stali, dynamika zysku netto pod wpływem przejściowo wyższej efektywnej stopy podatkowej.

Podsumowanie rezultatów finansowych:

 

Rok 2016

I kw. 2017

 

mln PLN

zmiana rdr

mln PLN

zmiana rdr

Przychody

2.474,9

+18%

574,1

+0%

EBITDA

200,6

+9%

50,9

-1%

Zysk brutto

138,2

+12%

33,7

-3%

Zysk netto

108,5

+12%

25,4

-12%

Cash flow operacyjny

195,9

+137 mln PLN

-10,1

-9 mln PLN

Aktywa

1.492,0

+5%

1.644,2

+17%

Kapitały własne

677,2

+14%

706,1

+13%

 

Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 574 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 51 mln PLN wyniku EBITDA oraz prawie 34 mln PLN zysku brutto. To rezultaty zbliżone w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Pomimo zmniejszenia bieżącej części podatku dochodowego w ujęciu rok do roku o 1,2 mln PLN wykazane całkowite obciążenie podatkowe – ze względu na wartość części odroczonej – przejściowo wzrosło rok do roku o ponad 2,1 mln PLN, obciążając raportowany wynik netto.

2017-06-01
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket