Spadki w branży RTV i AGD – skutki zakazu handlu w niedziele

Spadki w branży RTV i AGD – skutki zakazu handlu w niedziele

Z raportu wykonanego przez agencję księgowo-doradczą PwC wynika, że obroty w sklepach RTV i AGD ulokowanych w centrach handlowych spadną o ok. 207 mln zł.

Zgodnie z szacunkami agencji badawczej PMR wartość polskiego rynku RTV oraz AGD wynosi ok. 22 mld zł. Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż sprzętu tego segmentu charakteryzują się względnie rozbudowanymi łańcuchami dostaw i wysokimi kosztami organizacji sprzedaży. To także powoduje, że sprzedaż tych sprzętów w niedziele będzie niemożliwa – trzeba zaznaczyć, że udział niedziel w obrotach tego segmentu wynosi ok. 20 proc. Łącznie na skutek wprowadzenia zakazu handlu w niedziele obroty punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych w centrach handlowych spadną o 4,6 mld zł. Będzie to skutkowało spadkiem zatrudnienia o 19–20 tys. osób.

Badanie PwC przeprowadzone na próbie 320 sklepów wskazuje, że nieco ponad połowa handlu w branży RTV i AGD prowadzona jest w centrach handlowych. Z tego powodu wielkość rynku RTV i AGD w centrach handlowych szacujemy na 8 mld zł. Większość sprzedaży z niedziel rozłoży się na pozostałe dni tygodnia, jednak część odpowiadająca za zakupy kompulsywne zostanie utracona. Zakładamy, że w tym segmencie nie przekracza ona 10 proc. Z powyższych powodów całkowity spadek sprzedaży RTV i AGD w centrach handlowych szacujemy na ponad 200 mln zł, co oznacza również ubytek pracy dla ponad 200 pracowników – mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista z firmy PwC.

 

InfoMarket/informacja prasowa

2017-01-03
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket