Aby zawsze oddychać pełną piersią!

Aby zawsze oddychać pełną piersią!

Wykonujemy około dwustu tysięcy oddechów na dobę. Nasze płuca codziennie bardzo ciężko pracują. Dzięki nim następuje utlenianie krwi i usuwanie z organizmu produktów ubocznych, przede wszystkim dwutlenku węgla. Niestety, w niektórych środowiskach pracy płuca narażone są na szkodliwe substancje.

Cały organizm to niezwykle sprawna i wyjątkowo precyzyjnie działająca maszyna, jednak krucha i podatna na działanie czynników zewnętrznych. Tak samo jest z układem oddechowym, który podczas wykonywania obowiązków zawodowych należy chronić za pomocą środków ochrony osobistej. Wdychane przez pracownika powietrze musi spełniać trzy warunki:

  • stężenie poszczególnych substancji musi się mieścić w normach;
  • temperatura wdychanego powietrza nie może przekraczać dopuszczalnej normy, odpowiedniej do pracy człowieka;
  • zawartość tlenu nie może być mniejsza niż siedemnaście procent.

Dlatego sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami musi mieć tzw. III kategorię wg Dyrektywy 89/686/ EWG, czyli należeć do środków ochrony osobistej związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Wynika to z faktu, że wchłaniane przez układ oddechowy pyły i substancje chemiczne mogą powodować choroby – te uleczalne, ale również te przewlekłe, niemożliwe do wyleczenia. W zależności od szkodliwości potencjalnych niebezpiecznych czynników powinno się na bieżąco monitorować warunki na danym stanowisku pracy.

Aby zawsze oddychać pełną piersią!

PROFIX. mod. 46007

Środki ochrony dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych dzieli na różne rodzaje norma PN-EN 133: Sprzęt ochrony układu oddechowego. Klasyfikacja ta została stworzona na podstawie zawartości substancji szkodliwych w powietrzu oraz procentowej ilości tlenu i w sposób istotny wpływa na metodę ochrony dróg oddechowych osoby pracującej w warunkach szkodliwych. Możemy oczyszczać wdychane powietrze za pomocą sprzętu oczyszczającego albo dostarczyć powietrze z niezależnego od otoczenia źródła za pomocą sprzętu izolującego. Te pierwszą funkcję osiągamy przez zastosowanie trzech różnych typów produktów: filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy. Samodzielnie nie będą one stanowiły ochrony, lecz wymagają dodatkowych elementów i zazwyczaj zamontowane są w półmaskach, maskach, kapturach i hełmach, które niekiedy będą dodatkowo wyposażone w elementy wspomagające lub wymuszające przepływ powietrza.

Sprzęt filtrujący składa się z części przylegającej do twarzy oraz filtra, który oczyszcza wdychane powietrze. Musi być zgodny z normą PN-EN 143:2000/A1:2006 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry – Wymagania, badanie, znakowanie. Filtry podzielono na 3 klasy ochrony, każda ma inny stopień skuteczności, który oznacza nic innego jak ilość zatrzymanych szkodliwych substancji. Badania prowadzone są za pomocą aerozoli testowych, między innymi chlorku sodu i oleju parafinowego.

Sprzęt pochłaniający podobnie jak filtrujący składa się z części twarzowej oraz pochłaniacza. Stosowany jest w środowisku, gdzie istnieje zagrożenie zatrucia substancjami chemicznymi w postaci gazów i oparów. Pochłaniacze klasyfikowane są na podstawie substancji, przed którymi mają chronić, i muszą być zgodne z normą PN-EN 14387:2006 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Pochłaniacze i filtropochłaniacze – Wymagania, badanie, znakowanie. Dodatkowo wyróżniamy, również klasyfikowany w tej normie sprzęt filtrująco- pochłaniający, który jest zazwyczaj kombinacją dwóch poprzednich i stanowi ochronę zarówno przed gazami, jak i cząstkami stałymi.

Sprzęt izolujący odpowietrza w danym miejscu pracy, zawierającego szkodliwe czynniki lub pozbawionego wystarczającej ilości tlenu, zapewnia dopływ powietrza z niezależnego źródła i wykorzystywany jest np. przez strażaków. Kategoria ta dzieli się na sprzęt izolujący stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza) oraz autonomiczny, który reprezentują chociażby aparaty butlowe lub regeneracyjne. Jego podstawową rolą jest izolacja człowieka od czynników szkodliwych, a tym samym ochrona płuc. Tutaj dodatkowo można mówić również o sprzęcie ucieczkowym, który stanowi osobną grupę urządzeń do ochrony dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie jest dostosowany do ciągłego użytkowania podczas pracy, przydaje się jedynie tylko w nagłych wypadkach, gdy należy jak najszybciej opuścić skażone środowisko.

Aby zawsze oddychać pełną piersią!

YATO. YT-74956

2016-12-27
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket