Oznaczenia substancji niebezpiecznych

R 10 – palna
R 11 – łatwopalna
R 20 – szkodliwa dla zdrowia przy wdychaniu
R 21 – szkodliwa dla zdrowia przy kontakcie ze skórą
R 22 – szkodliwa dla zdrowia
R 23 – trująca przy wdychaniu
R 24 – trująca przy kontakcie ze skórą
R 25 – trująca przy połknięciu
R 26 – bardzo trująca przy wdychaniu
R 27 – bardzo trująca przy kontakcie ze skórą
R 28 – bardzo trująca przy połknięciu
R 33 – niebezpieczeństwo skumulowanego oddziaływania
R 34 – powoduje poparzenia chemiczne
R 35 – powoduje ciężkie poparzenia chemiczne
R 36 – podrażnia oczy
R 37 – podrażnia drogi oddechowe
R 38 – podrażnia skórę
R 39 – poważne niebezpieczeństwo nieodwracalnych szkód dla organizmu
R 40 – możliwe nieodwracalne szkody dla organizmu
R 42 – możliwe uczulenie po wdychaniu
R 43 – możliwe uczulenie po kontakcie ze skórą
R 45 – rakotwórcza
R 46 – może powodować trwałe szkody dla organizmu
R 49 – rakotwórcza przy wdychaniu
R 61 – może szkodzić rozwojowi płodu
R 68 – możliwy nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu

Oznaczenia substancji niebezpiecznych
2016-12-27
x

Kontakt z redakcją

© 2023 InfoMarket