WILSON

10 lat gwarancji

Oferta pasywnych kolumn głośnikowych marki Wilson, której właścicielem i producentem jest Horn Distribution SA, została objęta specjalną promocyjną gwarancją.

Aby skorzystać z o ferty, n ależy kupić dowolny model pasywnych kolumn głośnikowych Wilsona w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w dowolnym sklepie i zachować dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. Zakupione w okresie obowiązywania promocji modele b ędą c hronione automatycznie przez 10 lat, począwszy od daty zakupu widniejącej na dokumencie sprzedaży. Jeśli zdarzy się usterka objęta gwarancją producenta, wówczas należy zgłosić się do centrum serwisowego Horn Distribution SA. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.horn.pl w s ekcji „ Serwis”.

Tym samym firma Horn Distribution pokazuje, że jest pewna jakości produktów marki Wilson, która łączy pełne emocji, dynamiczne brzmienie kolumn g łośnikowych oraz komfort użytkowania. Wilson powstał jako rezultat wieloletniego doświadczenia spółki Horn Distribution w międzynarodowej dystrybucji sprzętu audio-wideo najlepszej jakości i zapotrzebowania rynku na głośniki dostosowane do współpracy z komponentami kina domowego i zestawy stereo zapewniające bardzo dobry stosunek jakości do ceny. W ięcej na temat kolumn głośnikowych marki Wilson na www.wilson-hifi.eu.

10 lat
2020-12-07
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket