CONCEPT

Dodatkowa „gwarancja2+3concept 2024” na odkurzacze

Dodatkowa „gwarancja2+3concept 2024”

Marka Concept, pewna jakości oferowanych produktów, przygotowała akcję promocyjną, w wyniku której wybrane modele odkurzaczy i robotów sprzątających są objęte dodatkowym okresem gwarancyjnym.

Akcja obejmuje urządzenia zakupione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Promocja polega na przedłużeniu bezpłatnie dwuletniej gwarancji, wynikającej z obowiązujących warunków gwarancji Concept Polska Sp. z o.o. W akcji biorą udział takie produkty jak odkurzacze – VP8223, VP8224, VP8226 oraz roboty sprzątające – VR3520, VR3125, VR3400 oraz VR3350.

W ramach rozszerzonej „gwarancji2+3concept 2024” uczestnik ma prawo do bezpłatnej usługi naprawy wad, które mogą zostać naprawione, lub wymiany na nowy produkt (jeśli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna). Wymiana oznacza ten sam lub najbliższy model zamienny. Centrum serwisowe organizatora promocji decyduje o wyborze rozpatrzenia reklamacji, naprawie wady lub wymianie na nowy produkt.

Warunkiem uczestnictwa w promocji „gwarancja- 2+3concept 2024” jest naprawianie sprzętu wyłącznie w centrum serwisowym organizatora. Niespełnienie tego warunku skutkuje wykluczeniem z promocji. Zgłoszenie reklamacji wady musi zawierać dowód zakupu urządzenia, na którym widnieje pozycja „gwarancja2+3concept 2024”. Jest to potwierdzenie nabycia prawa do rozszerzonej trzyletniej gwarancji. Potwierdzenia dokonania płatności nie będą uznawane jako dowód zakupu (potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, dowody KP itp.). Usunięcie wad powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, chyba że sprzedawca lub autoryzowane centrum serwisowe obsługi reklamacji wspólnie z konsumentem ustalą dłuższy okres. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.my-concept.pl.

Dodatkowa-gwarancja2-3concept-2024-na-odkurzacze-2
2024-06-11
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket