SAMSUNG

Kluczowe inicjatywy wspierające rozwój pracowników

Kluczowe inicjatywy

Design Your Experience (DEI) to hasło, które definiuje firmę Samsung jako pracodawcę. To również podejście do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy mają wpływ na kształtowanie swojej roli, znaczenia zajmowanej pozycji i możliwości rozwoju swojej ścieżki kariery oraz swobodę wyrażania siebie.

Pod koniec ubiegłego roku Samsung zorganizował DEI Forum – inicjatywę dialogu poświęconą wspieraniu środowiska pracy, które celebruje różnorodność i promuje inkluzywność. Forum było okazją dla wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek czy staż pracy, do aktywnego kształtowania polityki DEI, obejmującej wszystkie osoby zatrudnione w firmie.

Rezultatem rozmów w ramach DEI Forum był zorganizowany po raz pierwszy w Samsungu Miesiąc DEI obfitujący w szereg szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce języka inkluzywnego, wrażliwości językowej, granicach tolerancji oraz warsztatowej pracy z narracją.

W ramach Miesiąca DEI firma Samsung Electronics Polska podpisała „Kartę różnorodności”, co stanowi istotny krok w kierunku bardziej inkluzywnej organizacji. Przystępując do „Karty różnorodności”, Samsung deklaruje celebrowanie różnic oraz zobowiązuje się do tworzenia otoczenia otwartego na wszystkich.

Ważnym filarem w strategii rozwojowej firmy Samsung w tym roku jest długoterminowy program szkoleniowy pod nazwą „Future is Here”. Rozwój AI przyspieszył w ciągu ostatniego roku, a generatywna AI już zmienia sposób, w jaki pracujemy i kontaktujemy się ze sobą.

W ramach inicjatyw wspierających well- -being Samsung w tym roku wzmacnia działania, które cieszyły się ogromną popularnością w latach ubiegłych – Healthy Days in Samsung. Jest to cykl warsztatów, ćwiczeń i wykładów dotyczących ergonomii, zdrowego ruchu, zapobiegania stresowi i technik relaksacji. Firma organizuje również badania USG z wykorzystaniem własnych produktów działu HME w biurze dla swoich pracowników, co umożliwia łatwy i szybki dostęp do profilaktyki bez kolejek i na miejscu. W Samsungu funkcjonuje również program „FitForce”, którego celem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w oparciu o pomysły pracowników.

2024-06-10
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket