ELECTRO-SYSTEM , REMONDIS

Rola organizacji odzysku w systemie zbierania i zagospodarowania ZSEE [promocja]

Rola organizacji odzysku

Organizacje odzysku odgrywają kluczową rolę w systemie zbierania i zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) oraz polska ustawa o ZSEE (zarządzanie odpadami elektrycznymi i elektronicznymi) wprowadzają zobowiązania dotyczące minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) od producentów i importerów.

(Fot. Edyta Ciszkiewicz – dyrektor handlowy Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA)

Aspekty wynikające z przepisów prawa

W praktyce producenci i importerzy są zobowiązani do zapewnienia, że określony procent sprzedawanego przez nich sprzętu będzie podlegał procesom odzysku i recyklingu po zakończeniu użytkowania. W uproszczeniu minimalny poziom zbierania w poszczególnych grupach to 65 proc. średniorocznej masy wprowadzanej przez wprowadzającego w ostatnich trzech latach. To podejście ma na celu zmniejszenie ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych trafiających na wysypiska oraz promowanie odpowiedzialnego postępowania z elektroniką po jej wycofaniu z użytku.

Zapewnienie skutecznego zbierania i recyklingu

Ważne jest, żeby producenci i importerzy monitorowali swoje wprowadzanie na rynek oraz zbieranie zużytego sprzętu, by spełnić wymogi dotyczące minimalnego poziomu zbierania określone w przepisach. Zapewnienie skutecznego zbierania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Dlatego też trzeba przypomnieć, że sankcje za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania są istotnym elementem systemu regulacji mającego na celu skłonienie producentów i importerów do skutecznego zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Opłata produktowa w wysokości 1800 zł za każdą nieuzbieraną tonę jest istotnym bodźcem finansowym mającym zachęcić do spełnienia wymogów dotyczących zbierania. I może nie brzmi to aż tak złowrogo, ale już przy tysiącu ton sprzętu wynik finansowy będzie na poziomie 1 800 000 zł za brak zbiórki! Nie brakuje tymczasem na polskim rynku wprowadzających, którzy mają obowiązki na poziomie kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu tysięcy ton. Obowiązki organizacji odzysku to już z kolei poziomy zbierania kilkudziesięciu tysięcy ton. Łatwo zatem oszacować, jak gigantyczne ryzyko finansowe związane jest z niewykonaniem obowiązków w zakresie osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania. W tym aspekcie warto podkreślić, jak ważny jest wybór oferty organizacji nie tylko najtańszej na rynku, ale także bezpiecznej pod względem ryzyka związanego z opłatą produktową!  

Rola-organizacji-odzysku-w-systemie-zbierania-i-zagospodarowania-ZSEE-2

Organizacja odzysku Electro -System należy do grupy Rethmann, jednego z największych podmiotów działających na rynku globalnym w obszarze usług środowiskowych, z obrotem rocznym na poziomie blisko 25 mld euro.  

Wybór wiarygodnej organizacji

Organizacja odzysku Electro-System z pewnością w aspekcie bezpieczeństwa i działalności zgodnie z prawem jest najlepszym wyborem w Polsce. Grupa Remondis w Polsce posiada kilkadziesiąt lokalizacji, w których prowadzona jest zbiórka ZSEE, a także dwa zakłady przetwarzania elektroodpadów o łącznych pozwoleniach na przetwarzanie 70 000 ton elektroodpadów w roku. W Europie Remondis Electrorecycling jest liderem w zakresie przetwarzania ZSEE. Dysponuje największą siecią zakładów przetwarzania elektrośmieci. Obecnie to 10 lokalizacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Holandii oraz Belgii.

Rola-organizacji-odzysku-w-systemie-zbierania-i-zagospodarowania-ZSEE-4

Wieloletnie doświadczenie, profesjonalny zespół, ogólnopolski system zbierania ZSEE i własne zakłady przetwarzania Remondis Electrorecycling gwarantują realizację obowiązków wynikających z ustawy o ZSEE w sposób efektywny, bezpieczny i zgodny z prawem. Zaufało jej już ponad 1000 klientów.

2024-06-10
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket