Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Umowa zawarta przez telefon musi być potwierdzona

Umowa zawarta przez telefon musi być potwierdzona

Przedsiębiorcy często sprzedają produkty czy usługi przez telefon. Kontaktują się z konsumentem przedstawiając im swoje oferty. Przy tego rodzaju działaniach zdarza się, że kupujący podejmują nieprzemyślane decyzje. Sprzedawcy zachęcają do kupna działając niejednokrotnie z zaskoczenia. Czy konsument musi sfinalizować transakcję zawartą przez telefon? Czy można się z niej wycofać? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy zawierającym umowę przez telefon? Jakie są skutki dla sprzedawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązków nałożonych prawem?

Konsumenci często otrzymują telefony z ofertami kupna różnych produktów czy usług. Niekiedy rozmowy prowadzone są w najmniej oczekiwanych momentach, a decyzje konsumenta podejmowane zbyt pochopnie.

W przypadku, gdy przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość ma obowiązek:

  • na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu,
  • podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę w imieniu której telefonuje.

Oznacza to, że konsument odbierając telefon od przedsiębiorcy powinien w pierwszej kolejności zostać poinformowany, że ten chce mu zaoferować sprzedaż produktu czy usługi. Następnie przedstawić się i podać dane firmy w imieniu której dzwoni np. nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres itp.

Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy sami dzwonimy do sprzedawcy w celu kupna jakiejś rzeczy.

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem, który musi być spełniony przez przedsiębiorcę jest potwierdzenie treści umowy.

Zgodnie z art. 20§2 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

Zgodnie z powyższym sprzedawca może prowadzić rozmowę telefoniczną proponując określone warunki sprzedaży, ale wszystko to musi być potwierdzone. Ma to na celu ochronę konsumenta. Rozmowy telefoniczne nie muszą być nagrywane, dlatego potwierdzenie oferty złożonej konsumentowi może być trudne.

Treść umowy może być potwierdzona na piśmie w formie papierowej i wysłana np. pocztą. Można również w tym celu użyć CD czy też wysłać treść umowy na pocztę elektroniczną konsumenta.

Umożliwi to konsumentowi dokładne zapoznanie się z treścią złożonej oferty. Po zaakceptowaniu treści umowy i podjęciu decyzji o sfinalizowaniu transakcji powinien odesłać ją do przedsiębiorcy. Dopiero wówczas może dojść do skutecznego zawarcia umowy.

Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Dla przykładu: Konsument kupił sprzęt AGD w sklepie internetowym. Powinien otrzymać potwierdzenie tej transakcji np. w paczce wraz z kupionym produktem.

Podsumowując, konsument nie musi obawiać się, że pochopnie podjął decyzję o kupnie produktu czy usługi przez telefon i będzie musiał transakcję sfinalizować. Aby umowa doszła do skutku musi być przesłana konsumentowi. Po zapoznaniu się z jej treścią kupujący może ostatecznie podjąć decyzję odsyłając potwierdzenie przedsiębiorcy.

Anna Golas

2018-10-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket