Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Naprawa gwarancyjna a termin gwarancji

Naprawa gwarancyjna a termin gwarancji

Konsument, który korzysta z gwarancji może żądać od gwaranta uprawnień wynikających z dokumentu gwarancyjnego. Jednym z nich może być wymiana wadliwego produktu na nowy. Terminy gwarancji mogą być różne np. 1 rok, 2 lata czy też 5 lat.  Czy w przypadku wymiany wadliwego produktu termin gwarancji biegnie na nowo? Czy też termin gwarancji na wymieniony produkt jest krótszy?

Uprawnienia gwarancyjne mogą być dowolnie kształtowane przez gwaranta. Gwarant określa je w dokumencie gwarancyjnym. Konsument, który chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z jego treścią.

Co w przypadku, jeżeli z treści gwarancji nie wynika, czego konsument może żądać?

Zgodnie z art. 577 kc obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy, bądź jej naprawie oraz zapewnienie innych usług.

Konsumenci w przypadku, gdy kupiony produkt okaże się wadliwy najczęściej żądają wymiany na nowy. Mają wtedy pewność, że nowy produkt nie będzie zawierał wad. Jeżeli skorzystają z tego prawa np. na miesiąc przed upływem terminu gwarancji pojawia się problem. Czy na tę wymienioną nową rzecz mamy tylko 1 miesiąc gwarancji? Czy też termin możemy liczyć od nowa?

Dla przykładu: Konsument w ramach gwarancji otrzymał nową pralkę na którą miał 2 lata gwarancji. Dostarczenie produktu bez wad miało miejsce na 3 miesiące przed upływem 2-letniego terminu gwarancji. Sprzedawca poinformował konsumenta, iż na wymieniony produkt ma zaledwie 3 miesiące gwarancji? Czy jest to zgodnie z prawem?

Kwestie te reguluje art. 581 kc zgodnie z którym, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Oznacza to, że termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania nowego sprzętu konsumentowi. Nowy termin gwarancji biegnie od momentu, gdy kupujący objął faktycznie rzecz w swoje posiadanie i może faktycznie z niej korzystać. W przypadku sprzętu AGD-RTV może to się łączyć z koniecznością jego zainstalowania w miejscu wskazanym przez konsumenta.

Natomiast w innych przypadkach niż wymienione powyżej, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Dotyczy to sytuacji, gdy np. sprzęt AGD-RTV był naprawiany, ale jego wady nie były istotne.

W sytuacji, gdy gwarant wymienił tylko część rzeczy nowy termin gwarancji biegnie tylko dla wymienionej części w ramach gwarancji.

Warto więc pamiętać, że przy wymianie w ramach gwarancji wadliwego produktu na nowy jej termin  biegnie na nowo. Konsument nie musi więc obawiać się, że uprawnienia gwarancyjne będą skrócone, albo nie będą przysługiwały w ogóle.

                                                                                                                          Anna Golas

2018-10-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket